SEJARAH

SEJARAH

Wednesday, February 22, 2012

"Membangkitkan Semula Generasi Al-Muflihun: Menghayati Pesan-Pesan Kejayaan" (Siri Akhir)

oleh : Dato' Dr. Mohd Siddiq Fadhil.Sorotan ayat 158 masih menumpu pada al-Rasul s.'a.w. kerana persoalannya masih berkisar pada ittab' al-rasul sebagai wahana pencapaian al-falah. Ayat tersebut memuatkan deklarasi kesejagatan misi Muhammad s.'a.w. yang merentasi persempadanan bangsa, daerah dan zaman. Ia bukan lagi misi khusus untuk kaum tertentu, di daerah tertentu dan pada zaman tertentu. Risalah Muhammadiah tidak hanya untuk membebaskan Bani Isra'il dari perhambaan rejim Fir'aun Mesir, tidak hanya untuk mendidik warga Madyan tentang etika bisnes, tidak hanya untuk menyelamatkan kaum Lut dari peyimpangan seksual, tidak hanya untuk mendisiplinkan kaum Thamud yang berleluasa menyalahgunakan kuasa untuk menindas, dan tidak juga hanya untuk menghadapi keangkuhan kaum 'Ad. Muhammad s.'a.w. adalah pelaksana misi universal demi kemanusiaan sejagat, membebaskan semua yang terbelanggu, mendisiplinkan semua yang masih merajalela, dan mendidik semua yang masih buta etika.Muhammad s.'a.w. adalah seorang utusan, tetapi bukan sebarang utusan, Junjungan s.'a.w. adalah utusan Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa, Pemilik dan Penguasa Tunggal seluruh kerajaan langit dan bumi, Tuhan Yang Maha Mutlak Iradah dan mashi'ah-Nya, yang dihidupkan pasti hidup, yang dimatikan pasti mati, yang dimuliakan pasti mulia dan yang dihina pasti hina, tidak siapa pun yang mampu menghalang-Nya. Seharusnyalah manusia beriman dengan Rasul utusan Tuhan yang sedemikian sifat-sifat-Nya, Rasul yang dahulu beriman penuh dengan Tuhan-Nya dan segala ajaran-Nya (kitab-kitab-Nya), lalu mengajak manusia lain beriman bersamanya. Apabila Tuhan memerintahkan wa 't-tabi'uhu (dan ikutla dia), yang harus diikut termasuklah sikap beriman, yakin dan percaya kepada misi yang hendak dibawa ke tengah khalayak umat. Dengan demikian makna ittiba' al-rasul dapat ditepati dan setterusnya al-falah sebagai golongan yang terbimbing (al-muhtadun) dapat diraih. Harapan kejayaan dapat kurnia bimbingan Ilahi hanya untuk mereka yang beriman dengan Allah dan segala ajaran-Nya, beriman dengan Rasul dan meyakini misi yang diwarisi darinya. Untuk meraih al-falah yang berupa kurnia petunjuk Ilahi (la'allakum tahtadun) para pewaris perjuangan misi nabawi perlu membebaskan diri dari kemunafikan budaya: melaung-laungkan slogan indah yang diri sendiri tidak mempercayainya.

Khatimah

Generasi al-muflihun adalah jelmaan umat ideal yang menikmati hasanah duniawi dan hasanah ukhrawi. Justeru, masyarakat yang hidup dalam nilai-nilai kemakrufan dan terpelihara dari segala gejala kemungkaran adalah masyarakat murni yang makmur dan sejahtera, damai dan bahagia, merdeka dan bermartabat, bersatu dan berkasih-sayang.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin