SEJARAH

SEJARAH

Sunday, December 14, 2014

BICARA PUJANGGA

Di bumi ini ku bersumpah
Ku seru pujangga bermadah
Bicara Iranun di persadah
Sharif Usman bangkit lagi
Teluk Marudu jadi saksi
Di mana tertera sebuah peristiwa
Menentang durjana penjajah
Membelit maruah agama
Merata segala bangsa

Datu Mamuda jiwa merdeka
Mat sator tetap setia
Kamunta berpencak gagah
Sharif Ali penutup citra
Sebuah sejarah bangsa
Perlu ditelaah
Agar anak muda tidak derhaka
Terhadap warisan bangsanya
Membela walau di mana jua

Wahai anak muda
Lihatlah bangsamu
Tanahnya hampir berkecai
Hartanya sudah tergadai
Hidupnya separuh mamai
Jiwanya tiada nilai

Bangkitlah wahai pejuang
Jangan jadi petualang
Bangsamu semakin hilang
Dunianya kian kelam
Semangatnya hampir padam
Imannya akan karam

Nukilan: Milus Hj Abd Wahab

Wednesday, December 10, 2014

KEPIMPINAN DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT IRANUN

Apabila membicarakan kepimpinan dan perubahan, maka pembicaraan itu tidak akan terpisah dengan beberapa persoalan masyarakat yang berlaku sama ada dulu dan kini. Masyarakat Iranun kini adalah berbeza dengan masyarakat Iranun yang lampau dan begitu juga gaya berfikir mereka juga pastinya amat berbeza. Kehebatan masyarakat Iranun mendepani cabaran zaman sebelum penjajah pastinya berbeza dengan era penjajahan dan begitulah seterusnya hingga kini. Situasi ini dipengaruhi oleh aspek 'kepimpinan' dan 'perubahan' yang sentiasa berlaku sepanjang zaman.

Apa pun yang terjadi, masyarakat Iranun tidak boleh dipisahkan daripada sejarahnya sendiri. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Iranun terikat dengan pemikiran 'animisme' yang banyak bergantung penuh kepada faktor persekitaran. Mereka hidup dengan suasana ketahyulan yang melingkari pemikiran serta pembinaan watak masyarakat yang bersifat 'fata morgana'. Ketika ini masyarakat dipimpin mendewa-dewakan alam semula jadi serta memujanya sebagai satu kuasa spiritual. Keterikatan masyarakat terhadap kuasa alam telah melahirkan watak pemimpin yang bersifat mistik yang autokratik.

Setelah kedatangan Islam pemikiran masyarakat terus berubah kerana faktor kepimpinan yang turut membawa perubahan. Islam telah membebaskan pemikiran serta jiwa raga masyarakat Iranun daripada terus terbelenggu dengan kuasa alam. Perkara ini telah disebut oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya 'Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu', di mana al-Attas menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah merubah dimensi budaya serta watak Melayu itu sendiri. Perubahan yang berlaku dalam dunia Melayu ini tidak tertumpu kepada sesuatu kaum, tetapi rumpun Melayu itu sendiri termasuklah 'Iranun'. Kepimpinan Melayu yang dibina atas prinsip Islam ini telah melingkari gugusan kepulauan Melayu turut terkesan, di mana kemunculan Islam ini telah dilihat oleh Barat sebagai ancaman baru terhadap misi 'westernization'. Islam yang hadir dalam dunia masyarakat Iranun memberi impak besar terhadap kepimpinan. Perubahan secara mendadak ini dirantai dengan misi 'islamization' yang berjaya meletakkan masyarakat Iranun dalam peta alam Melayu. 

Dewasa ini masyarakat Iranun turut mengalami proses perubahan, sama ada berkaitan politik, ekonomi, pendidikan atau sosial. Oleh itu, transformasi kepimpinan perlu berlaku dalam masyarakat dengan segera agar ianya menepati watak kepimpinan masyarakat itu sendiri. Kepimpinan kini mestilah bersifat merakyat atau ummatik yang mana mampu membawa perubahan kepada masyarakat. Pemimpin itu mestilah mempunyai pandangan jauh yang boleh membaca masa depan atau bersifat futuristik. Kepimpinan juga mempunyai misi mendaulatkan masyarakat serta berupaya mengangkat martabat masyarakat dalam pelbagai bidang.

Kepimpinan mestilah memahami aspirasi masyarakat semasa tanpa melupakan sejarah silam bangsanya. Pimpinan mestilah mampu menelaah gelombang kemasyarakatan yang berlaku tanpa dirancang. Keadaan ini sudah disedari oleh Dr. Siddik Fadil dalam makalahnya 'Kepimpinan Melayu Era Perubahan', di mana beliau mengungkapkan "Dunia dewasa ini sedang mengalami pelbagai perubahan yang pesat dan dahsyat. Terlalu banyak new realities, realiti-realiti baru yang harus ditangani. Malah apa yang dinamakan masa depan itu sebenarnya sudah kita masuki". Maknanya pimpinan memiliki kualiti diri dengan menjadikan ilmu sebagai kekuatan, selain Islam sebagai tunjangnya. Masyarakat Iranun perlu keluar daripada memilih pemimpin watak jadi-jadian yang tidak berupaya mengangkat martabat masyarakat. 

Pemimpin jadi-jadian ini kerap kali terbabas daripada landasannya kerana dia tidak mampu menggalas amanah masyarakatnya apabila berhadapan cabaran yang datang dari semasa ke semasa. Dengan itu, menjadi pengikut lebih mudah daripada menjadi pemimpin, kita perlukan pemimpin yang boleh membawa perubahan secara total terhadap masyarakat.

Harapan besar kita, kepimpinan dalam masyarakat Iranun memerlukan watak tulen sebagai qudwah yang baik serta memiliki world view yang jelas. Pemimpin perubahan perlu mempersiapkan diri dengan segala disiplin keilmuan sebagai kekuatan.

Friday, December 20, 2013

CATATAN PERTEMUAN DENGAN ALLAHYARHAM DR MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BOUTY

Menyingkap kembali pertemuan dengan Allahyarham Dr. Said Ramadhan al-Bouty pada 22 November 2006. Pertemuan ini berlaku di rumah beliau, di Kota Damsyik ibu Negara Syria, ketika itu kami dalam rangka lawatan ke Syria. Semsaa di rumah beliau, kami telah diberi penjelasan oleh beliau berkaitan isu gerakan Islam semasa serta bagaimana kita mengadaptasikan diri dalam gerakan ini.

Beberapa pandangan beliau sempat saya catat semasa perbincangan ringkas di ruang tamu rumah beliau. Antara pandangannya terhadap gerakan Islam kini ialah;

·    Secara jujur beliau mengakui kurang pendedahan berkaitan gerakan Islam di Malaysia, namun apayang penting ialah gerakan Islam kini mestilah bersifat mendidik masyarakat dan jangan bersifat ekstrime.
·     Beliau menyatakan bahawai fikrah gerakan Islam di Malaysia amat baik dan dapat memahami permasalahan masyarakat, namun ianya hanya dibahaskan di peringkat muktamar dan seminar, sepatutnya gerakan dakwah mestilah berlaku secara praktikal dengan kegiatan keilmuan yang mantap, dan paling penting masjid mestilah menjadi pusat keilmuan yang utama.
·       Dalam isu hudud, beliau menjelaskan bahawa hukum hudud adalah wajib dan yang amat malang sekali bila mana orang Islam sendiri menolak hukum ini, dan paling penting ialah adanya madrasah yang memainkan peranan mendidik masyarakat memahami secara mendalam tentang keperluan hukum hudud agar perlaksanaan hukum ini dapat diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat.
·        Berkaitan demokrasi, beliau menyebut bahawa segala keputusan ditentukan oleh majoriti, namun tidak semua majoriti adalah tepat. Amerika Syarikat telah mengambil kesempatan terhadap demokrasi ini untuk membelasah negara umat Islam atas melalui undian. Demokrasi ini juga menjadi ancaman kepada keadilan sebenar dan yang lemah akan terus menerima kesannya.
·     Apabila membicarakan kebebasan agama, Dr. Ramadhan menjelaskan bahawa di negara umat Islam kegiatan agama lain tidak terancam, namun disebaliknya penganut Islam terancam di negara bukan Islam. Penguasa selalu menjadikan Islam sebagai ancaman kepada agama lain. Beginilah nasib umat Islam di seluruh dunia yang sentiasa dicurigai dan sesetengah negara menjadikan agenda utama mereka ialah menghapuskan umat Islam.
·     Hubungan gerakan Islam sedunia juga perlu dieratkan dan dimantapkan agar dakwah berlaku dengan lebih berkesan. Gerakan Islam sedunia juga mestilah membina hubungan melalui media utama seperti TV, Radio dan sebagainya.
·      Perkongsian kuasa antara orang Islam dengan bukan Islam merupakan pendekatan politik yang bijak serta dapat mengekalkan keharmonian dan perpaduan.
·     Beliau berpesan kepada semua gerakan Islam agar berhati-hati terhadap gerakan Wahabi yang mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat.


Walaupun pertemuan ini ringkas, namun perkongsian ini amat bermakna bagi meningkatkan lagi daya juang terhadap umat ini. Beliau telah syahid pada 21 Mac 2013 ketika menyampaikan kuliah di kota Damaskus, Syria, semoga roh Allahyarham Dr. Ramadhan al-Bouty ditempatkan di kalangan roh para anbiya. Alfatihah.

Wednesday, October 16, 2013

SEPINTAS AMANAT PIMPINAN MUKTAMAR NASIONAL KE 7

Menyingkap Ucapan Presiden WADAH Malaysia, Dato' Dr. Siddiq Fadzil pada Muktamar Nasional Ketujuh Wadah Pencerdasan Umat Malaysia pada kali ini memfokuskan beberapa elemen penting untuk dihayati serta difahami oleh semua ahli gerakan. Antaranya ialah Perubahan jiwa dan minda yang menekankan kepada kekuatan ilmu yang boleh membawa kepada sikap sedar dan insaf terhadap apa yang sepatutnya dilakukan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada ar-Rasul saw adalah 'Iqra' yang telah berjaya membina fikrah insaniyah serta daya intelektual tinggi yang membawa kepada revolusi kemanusiaan seterusnya menyedari hak sebagai hamba serta kehebatan pencipta. Watak manusia yang sentiasa mahukan perubahan, adalah amat perlu menguasai pelbagai disiplin ilmu untuk merubah persekitarannya tanpa melanggar sunnatullah. Fiqh perubahan serta fiqh realiti dua perkara utama yang semestinya difahami secara tuntas dalam melakukan perubahan. Fiqh awlawiyyat perlu difahami untuk merencana sesuatu agenda besar demi maslahat ummah. Kualiti kepimpinan adalah manifestasi terhadap keutuhan perubahan dan sekiranya kepimpinan tidak memiliki kekuatan ilmu, maka perubahan tidak akan dapat bertahan lama. Pembinaan watak insaniah sebagai peneraju perubahan amat penting. Zaman ar-Rasul saw adalah modul penting yang menjadi ikutan atau huswatun hasanah. Baginda memimpin kerajaan Islam selama 23 tahun dan telah berjaya melahirkan watak-watak manusia yang unggul seperti Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Abi Talib, Abdur Rahman Auf dan lain-lainnya. Selain itu, beliau juga menjelaskan isu kepelbagaian aliran pemikiran yang melingkari dunia Islam. Keadaan ini harus dilihat dari sudut positifnya yang mana akan memberi makna besar terhadap kebolehupayaan Islam dalam menanggapi fenomena pluralistik yang sudah wujud serta perlu bijaksana mengurus kepelbagaian perbezaan yang wujud dalam masyarakat. Beliau juga menyentuh secara sinis tentang sistem demokrasi terpimpin yang menjadi amalan dalam politik negara ini. Ketulenan demokrasi yang dicanang tidak juga dipatuhi sepenuhnya kerana kuasa majoriti rakyat tidak juga dihormati. Sistem pilihan raya gerrymandering atau pilihan raya akal-akalan telah mencemar kuasa rakyat sebenar. Ketelusan memaknai demokrasi oleh golongan tertentu amat mengaibkan moral pilihan raya yang tidak amanah serta jujur. Demokrasi dimanipulasi serta dieksploitasi sepenuhnya untuk kepentingan satu kuasa yang meletakkan rakyat keliru dan seterusnya tertipu. Untuk itu, politik para mursalin adalah modul terbaik yang perlu dicontohi oleh pelbagai golongan agar keadilan Islam lebih terserlah kepada rakyat sama ada Islam atau bukan Islam.

Saturday, September 14, 2013

MENELUSURI TOKOH-TOKOH PEJUANG KEMERDEKAAN SABAH

Sabah sudah melalui separuh abad sebagai negeri merdeka dari cengkamaan penjajah SBUB sejak 1881 dan bebas sepenuhnya pada 1963. Sebelum Sabah menyertai pembentukan Malaysia, ianya telah diisytiharkan sebagai sebuah negara selama 15 hari iaitu merdeka daripada penjajahan 31 Ogos 1963. Makna sebagai sebuah negara adalah amat bererti buat rakyat Sabah dan di mana penjajahan selama 82 tahun sudah cukup mengajar erti jiwa hamba kepada jiwa merdeka.

Menghayati perjuangan tokoh-tokoh tempatan seperti Raja Ismail, Raja Tebuk, Datu Tating, Sharif Uthman, Raja Laut, Paduka Mat Salleh, Pak Musa, Antanom, Sagunting, Langkap, Panglima Udun, Mat Sator, Kamunta, Datu Mamuda, Datu Kedunding, Andamun, Pengiran Indera Jaya, Sharif Ali dan beberapa tokoh lain yang turut berjuang menghalang, menentang serta menghalau penjajah dari  terus berkuasa merata harta warisan rakyat jelata Sabah. Kesemua tokoh-tokoh ini membayar perjuangan mereka dengan harta, masa, tenaga, pemikiran serta nyawa.

Antara tokoh pejuang yang lebih awal merintis perjuangan menentang penjajah seperti Datu Tating yang menyerang Syarikat Hindia Timur Inggeris pada tahun 1775 di Pulau Balambangan. Beliau dengan berani menyerang British berserta para pengikut beliau yang terdiri daripada kaum Suluk dan Iranun. Tindakan Datu Tating ini menjadi pencetus terhadap penentangan di Sabah, dan juga selepas peristiwa Pulau Balambangan, Raja Ismail dan Raja Tebuk turut membantu Sultan Mahmud menyerang Belanda di Tajung Pinang, Riau Johor pada tahun 1778, selepas itu Raja Tebuk (Raja Lanoon) turut membantu Sultan Abdullah menyerang Francis Light di Seberang Perai pada tahun 1791. Manakala Sharif Uthman menentang Inggeris di Teluk Marudu sekitar tahun 1830an, dan penentangan ini diakhiri oleh Sharif Ali di Pandasan dan Ontoros anak lelaki Antanum di Tenom pada tahun 1915.

Kemerdekaan yang dinikmati oleh rakyat Sabah pada ketika ini adalah hasil pengorbanan para pejuang yang telah membayar dengan nyawa sekali. Misi perjuangan mereka adalah pembebasan secara mutlak iaitu menghalang penjajah daripada terus mengeskploitasi pemikiran rakyat serta ekonomi demi mengaut keuntungan sepenuhnya. Penjajahan secara rasmi pada tahun 1881 merupakan tindakan tegas oleh pihak penjajah agar segala aktiviti ekonomi Sabah dapat dijana semaksimanya. SBUB di bawah pimpinan Alfred Den dengan Varon Overback merupakan dua tokoh penting penjajah yang memajak Sabah daripada kesultanan Sulu. Pemajakan secara rasmi telah berlaku pada tahun 1881, dan sebelum itu penentangan orang tempatan terhadap penjajah yang bermula sekitar 1775 dalam tempoh 106 tahun barulah hasrat serta cita-cita pihak kolonial berjaya mendapatkan Sabah sepenuhnya.

Penentangan oleh Sharif Uthman sekitar 1830an di Teluk Marudu terhadap Syarikat Hindia Timur Inggeris merupakan penentangan terbesar di Sabah. Beliau bersama pengikutnya seramai lebih kurang 2,000 orang yang terdiri daripaada orang Bajau dan Iranun telah mencabar SHTI di perairan Teluk Marudu dengan menyediakan kubu bagi menghadapi serangan askar penjajah. Walau pun beliau dan pengikutnya tewas, namun semangat juang mereka yang tinggi telah meletakkan pihak penjajah dalam keadaan tertekan. Sharif Uthman telah terkorban dalam peperangan ini dan kubu mereka musnah akibat serangan bertalu-talu dengan kekuatan pihak penjajah serta kelengkapan yang mengatasi peralatan perang Sharif Uthman.

Setelah itu, pihak penjajah terus menerima tentangan hebat dari para pejuang seterusnya seperti Paduka Mat Salleh sekitar tahun 1897 hingga 1900. Tentangan yang dibuat oleh Paduka Mat Salleh memakan masa lebih kurang 3 tahun dan serangan demi serangan dilakukan terhadap kedudukan SBUB yang berpusat di Inanam, Api-Api, Pulau Gaya, Sandakan dan Ambong. SBUB juga terpaksa menghadapi tentangan berterusan daripada para pengikut Mat Salleh iaitu Mat Sator dan Datu Mamuda yang menyerang Kudat pada April 1900, serta Kamunta yang menyerang Tempasuk dan Menggatal  pada Mei 1900.

Selepas tahun 1915, SBUB berasa selesa apabila penentangan secara fizikal terhenti sehinggalah Jepun menduduki Sabah sekitar tahun 1942. Namun begitu muncul juga beberapa persatuan yang aktif dan memberi kesedaran kepada masyarakat seperti Persatuan Melayu Tawau (PMT) yang berasaskan kepada gerakan politik Islam, lahir Cawangan Persatuan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) pada tahun 1939 di Jesselton, Tawau serta Labuan dan juga kemunculan Persatuan Barisan Pemuda (BARIP) pada tahun 1939 di Jesselton. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan dan mereka ini telah mendapat pendedahan daripada para pejuang di Semenanjung Tanah Melayu serta Indonesia.

Kesedaran semakin memuncuk apabila Jepun menyerang segala kedudukan penjajah di Asia Tenggara pada tahun 1941. Walaupun Jepun hadir dengan sikap tegas serta dianggap zalim, namun semangat ‘Asia untuk Asia’ telah membantu memberi kesedaran kepada golongan berpendidikan. Kesannya selepas Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, pertubuhan sebelum Jepun telah bergerak semula dan juga muncul beberapa persatuan dan pertubuhan baru yang bertindak sebagai badan pendesak agar kemerdekaan diberikan kepada Sabah. Antara pertubuhan itu ialah Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PMKL) ditubuhkan pada Ogos 1946, UNKO, Ogos 1961, PASOK, Parti Demokrat, BUNAP, KONGRES, Oktober 1961 dan USNO, 24 Disember 1961.

Parti-parti politik ini telah melancarkan gerakan secara bersepadu untuk menuntut kemerdekaan Sabah, di mana USNO diketuai oleh Datu Mustapha Datu Harun, UNKO dipimpin oleh Donald Stephen, PASOK diterajui oleh G. Sundang dan beberapa pertubuhan lain mendesak supaya Sabah dibebaskan sepenuhnya dari cengkaman penjajahan. Semua persatuan ini mempunyai matlamat yang sama untuk menuntut kemerdekaan walau pun bergerak dalam persatuan masing-masing. Oleh kerana tekanan yang kuat, maka pihak kerajaan British menimbang tuntutan ini dan bersedia untuk memberi kemerdekaan kepada Sabah dan akhirnya Sabah merdeka pada 31 Ogos 1963. 

Menurut beberapa sumber, kemerdekaan Sabah juga ini dipercepatkan apabila Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mencadangkan satu  kerjasama ekonomi dan politik serantau bagi mengekang pengaruh komunis dan antara yang terlibat ialah Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Cadangan ini telah dikemukakan padda 27 Mei 1961 semasa persidangan Persatuan Wartawan di Hotel Adelphi Singapura. Selepas itu ditubuhakan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pada 21 Julai 1961 dan diketuai oleh Donald Stephen.

Setelah kemerdekaan dicapai, maka pungutan suara yang dipantau oleh PBB di Sabah, Sarawak dan Singapura mendapati majority rakyat menyokong penubuhan Malaysia dan tarikh 16 Septembar 1963 adalah hari pembentukan Malaysia, di mana Sabah, Sarawak, Singapura dan Semenanjung Tanah Melayu bergabung menjadi satu negara. Maka diisytiharkan bahawa Hari Kemerdekaan Malaysia akan disambut setiap 31 Ogos, walau pun Hari Malaysia atau tarikh pembentukan Malaysia ialah 16 September 1963, sebagai tanda kerjasama, perpaduan, kekuatan dan perkongsian kuasa dan wilayah. Sabah dan Sarawak diberi keistimewaan dengan 20 perkara yang melindungi hak-hak rakyat Sabah yang lambat merdeka 6 tahun berbanding Semenanjung Tanah Melayu.

Kini 50 tahun sudah berlalu Sabah merdeka dalam usia setengah abad lamanya. Rakyat yang terlibat mengundi dalam pilihan raya pertama Sabah mungkin masih ada yang hidup lagi, begitu juga generasi yang lahir sebelum merdeka masih menghirup udara segar kemerdekaan ini. Namun udara kemederkaan ini amat berbeza sekali diawal Sabah merdeka. Generasi yang lahir dalam zaman merdeka ini adalah generasi dominan, mereka mentafsir kemerdekaan jauh bezanya dengan tafsiran generasi sebelum mereka.

Generasi awal menuntut kemerdekaan untuk kebebasan secara fizikal dari kuasa penjajah tanpa memikirkan kebebasan jiwa merdeka. Kemerdekaan menyeluruh cuba diterapkan dan dilaksanakan, namun kebebasan sepenuhnya sukar untuk dicapai. Agenda utama untuk membangunkan Sabah Merdeka tertumpu kepada fizikal mengindahkan bandar-bandar utama tetapi terabainya keperluan asas rakyat luar bandar. Masa 50 tahun adalah tempoh yang panjang bagi merealisasikan hasrat dan aspirasi rakyat yang sudah merdeka.


Memacu ekonomi dalam konteks merdeka, rakyat masih ketinggalan dan pencapaian serta penguasaan ekonomi sekitar 22% sahaja. Kelesuan mengangkat ekonomi bumiputra merupakan agenda ‘Lebai Pak Malang’ yang penuh dengan mimpi dan angan-angan. Mendidik rakyat sebagai usahawan ulung dan unggul tidak menjadi misi utama, bahkan rakyat diajar menjadi pengemis ekonomi dengan teori ‘Jutawan Segera’.  Keadaan ini berlaku kerana cara berfikir yang masih terikat terhadap legasi penjajah secara berterusan walaupun penjajah sudah meninggalkan bumi Sabah ini 50 tahun yang lalu. 

Wednesday, July 17, 2013

MENEROPONG SEPINTAS LALU FAHAM SEKULAR

Sekularisme merupakan aliran pemikiran Barat yang berkembang dengan pesat sehingga memasuki dunia Islam. Pengaruh sekularisme ini turut mengancam ajaran samawi yang cuba memisahkan antara urusan dunia dengan ukhrawiy. Ulama-ulama Islam sedunia menentang fahaman ini kerana membawa satu pemikiran yang akan menjarakkan antara insan serta khaliq.

Menurut Prof. Dr Syed Nuqiub Al-Attas, sekularisme membawa makna 'ke di sini kinian', yang maksudnya membuang makna-makna rohani dari alam tabii, sesuai  dengan sifat faham ini yang lahir dari peradaban Barat. Kewujudan pemikiran sekular ini hanya berpandukan kepada keupayaan pancaindera yang bersifat logik akal. Akibatnya golongan sekular ini tidak berupaya melihat dan menerima kewujudan Khaliq selaku pencipta. Mereka menafikan nilai-nilai kekudusan dari kepimpinan, dan tidak menjadikan agama sebagai sebahagian daripada sistem umum. 

 Fahaman ini juga cuba memisahkan kehidupan beragama dalam rutin harian manusia. Mereka mewar-warkan kebebasan sosial yang jauh terpesong dari nilai-nilai insaniyah serta cuba mengawal akal dengan nafsu seluas-luasnya. Faham ini juga tidak memiliki nilai tetap yang menjadi panduan kepada pengikutnya, ianya cuba bertindak membebaskan manusia dari hukum kekudusan yang mengawal tingkahlaku manusia dari menyedari diri tentang penciptanya. 

 Aliran sekularisme ini cuba membawa masyarakat kepada faham anti-Tuhan yang dilihat sebagai ancaman kebebasan sosial, dan ianya amat berbeza dengan Islam. Masyarakat Islam dikenali sebagai masyarakat madani yang tidak memerlukan sekularisasi dan meletakkan sifat ketuhanan sebagai tunjang utama seperti iman, ibadah, syariah dan akhlak. 

 Dunia Barat mengalami kekeliruan yang amat sangat dan masyarakatnya tersasar daripada hakikat wujudiyah. Barat merupakan peradaban yang pelbagai dan tidak ada persamaan dengan Islam. Barat menjadikan undang-undang Rom sebagai panduan bernegara, agama dominan adalah Kristian serta Yahudi, mereka juga mengambil ilmu-ilmu Greek dan Yunani sebagai teras pembangunan mental dan fizikal. Seperti yang dimaklumi, tamadun Rom dan Yunani merupakan tamadun terawal, namun kedua tamadun ini hanya menekankan kepada pembangunan lahiriyah semata.   

Sekularisme  muncul ketika Barat berada dalam kekeliruan nilai budaya hidup yang bercelaru dan cuba meyakinkan masyarakat bahawa tingkahlaku yang bebas dari kongkongan agama akan membawa kebaikan yang hakiki. Maka itu, sekularisme amat bertentangan dengan Islam, di mana Islam menjadikan addin sebagai nilai terbaik dalam mengurus kehidupan duniawi.

Tuesday, June 18, 2013

KETERLIBATAN ORANG IRANUN DI KEDAH

Beberapa maklumat menyatakan bahawa orang Iranun telah cuba membantu Sultan Abdullah menyerang Francis Light di Pulau Pinang, dan peristiwa ini berlaku pada 1791. Kemarahan Sultan Abdullah disebabkan Francis Lighit gagal mematuhi perjanjian dengan kerajaan Kedah berkaitan pendudukan British di Pulau Pinang. 

Dalam perjanjian ini British dan Francis Light hendaklah melindungi kerajaan Kedah daripada ancaman luar, namun apabila Siam mahu menyerang Kedah, Francis Light tidak mahu memberi bantuan. Keadaan ini menjadikan Sultan Abdullah marah dengan Francis Light kerana memungkiri perjanjian yang dipersetujui sebelum ini. 

Perjanjian Inggeris-Kedah 1786: 
1. Inggeris membantu Kedah sekiranya Kedah diserang oleh musuh 
2. Inggeris tidak boleh melindungi musuh Kedah 
3. Inggeris akan membayar sebanyak 30 000 dolar Sepanyol setahun kepada sultan sebagai pampasan

Bila mana British tidak membantu Kedah menghadapi Siam, lalu Sultan Abdullah telah meminta bantuan daripada beberapa buah negeri dan raja, termasuklah Raja Lanoon iaitu Raja Iranun. Di bawah ini adalah surat Sultan Abdullah kepada Francis Light sebagai peringatan kepada Francis Light.

"Sebuah perutusan yang penuh kasih sayang dan persahabatan yang kekal abadai dari Bendahara dan Laksamana, Raja Wolama dan Raja Mooda Ante dan semua Raja-raja dan semua pembesar-pembesar mempersembahkan kepada sahabat kami Gabenor Poolo Pinang yang pengetahuannya tentang perniagaan tidak boleh ditandingi, mula-mula hal ehwal yang diarahkan oleh Raja kepada kami, hal ehwal Poolo Pinang yang lama belum diselesaikan, beberapa pucuk perutusan telah dihantar dan diterima namun tidak apa-apa nampaknya yang disetujui oleh kehendak Raja, sahabat kami tidak menyembahkan sesuatu yang sesuai kepada kami, kami juga begitu, oleh itu sekarang kita pendekkan saja perkara ini. Raja tidak memperkenankan sahabat kami tinggal lama lagi di Poolo Pinang oleh itu sahabat kami hendaklah menyelesaikan urusannya secepat mungkin kerana Poolo Pinang ialah milik Raja Queda sejak zaman berzaman, tambahan pula jika sahabat kami cuba tinggal dengan menggunakan kekerasan. Tuhan yang mengetahui segala-galanya akan mendatangkan bala ke atasnya maka janganlah dipersalahkan kami. Kami dan Raja, Raja Lanoon dan semua Panglima meletakkan kepercayaan kami kepada Tuhan dan Rasul kami Mohammad nabi terakhir dari segala nabi. Dengan itu kami mengutuskan Datoo Bundar Seralata Pallowan dan Che Kadar dengan penentuan terakhir ini". (Ditulis pada April 1791). 

Raja Lanoon yang dimaksudkan itu adalah Raja Iranun yang datang membantu Sultan Abdullah di Kedah, menurut beberapa pandangan, Sultan Abdullah tidak sempat menyerang Francis Light kerana British lebih dulu menyerang mereka, dan Sultan Abdullah kalah kerana tersilap jangkaan. 

Menurut pandangan itu, Raja Iranun tersebut tidak mahu bertangguh untuk menyerang Pulau Pinang seperti pengalaman mereka menyerang Belanda di Tanjung Pinang, Riau Johor pada tahun 1787 dan mereka menang dan begitu juga ketika mereka menyerang British di Pulau Balambangan pada tahun 1775 dan mereka menang kedua-dua serangan ini. 

Kegiatan orang Iranun ini amat tidak disenangi oleh Barat, dan Barat melihat orang Iranun merupakan ancaman terhadap kegiatan mereka di Nusantara ini, dan akhirnya orang Iranun menjadi buruan oleh Barat dan kegiatan mereka sentiasa dipantau oleh Barat. 

Penentangan terakhir orang Iranun berlaku pada tahun 1915, di Pandasan. Orang Iranun, Bajau dan Dusun bergabung tenaga menentang SBUB. 

Keterlibatan orang Iranun di Pulau Pinang ini menunjukkan orang Iranun mempunyai hubungan dengan kuasa-kuasa Melayu di Nusantara.

LinkWithin