SEJARAH

SEJARAH

Saturday, April 18, 2015

SUDUT PANDANG POLITIK IRANUN DI KOTA BELUD; ANALISIS SEBELUM PRU 13.

Fokus penulisan pada kali ini lebih tertumpu kepada kegiatan politik masyarakat Iranun di Kota Belud dari kaca mata BN. Sebagai menjelaskan polarisasi masyarakat Iranun di daerah ini, suku kaum Iranun berjumlah sekitar 15,000 orang, dan  yang boleh mengundi sekitar 8,000 orang di DUN Tempasuk dan Usukan. Mengikut data Suruhan Jaya Pilihanraya pengundi masyarakat Iranun lebih ramai bertumpu  di Tempasuk, sekitar 5,500'orang berbanding di Usukan sekitar 2,500 orang. Kedudukan pengundi di tiga DUN iaitu Tempasuk, Kedamaian dan Usukan, Tempasuk mempunyai jumlah pengundi seimbang antara tiga kaum. Oleh itu, untuk mendominasi satu-satu DUN, masyarakat Iranun tidak memiliki peluang seperti masyarakat Bajau dan Dusun yang menguasai sepenuhnya Usukan dan Kedamaian.

Untuk melihat secara terperinci lagi, masyarakat Iranun hanya mendiami secara majoriti beberapa buah kampung seperti, Kg. Payas-Payas, Kg. Liang, Kg. Peladok dan Kg. Pantai Emas terletak dalam DUN Usukan, manakala Kg. Kota Peladok, Kg. Rudang, Kg. Merabau, Kg. Kota Bongan, Kg. Tawadakan, Kg. Tamau, Kg. Pintasan, Kg. Kayu Putih, Kg. Nanamun, Kg. Rampayan Laut, Kg. Keguruan, dan Kg. Rampayan Ulu terletak dalam DUN Tempasuk. Bagi penempatan yang didiami secara campuran seperti Kg. Pandasan dan Kg. Sarang dalam DUN Tempasuk, bagi Kg. Tandu Watu dan Kg. Umpul ianya terletak dalam DUN Usukan.

Berdasarkan data-data tersebut menjelaskan bahawa peluang politik masyarakat Iranun adalah tipis dan tidak memiliki kekuatan serta keistimewaan seperti Bajau dan Dusun. Kawasan yang selesa untuk masyarakat Iranun tidak wujud dalam persempadanan pilihan raya. Pada tahun 1994, berlaku perubahan persempadanan pilihan raya, kawasan Iranun terlibat secara besar-besaran. Perkampungan seperti Kota Peladok dan Merabau dipindahkan ke kawasan DUN Tempasuk supaya lebih ramai orang Iranun di kawasan ini. Namun strategi ini tidak menguntungkan kuasa politik Iranun berbanding antara Bajau dan Dusun yang lebih majoriti di Usukan dan Kedamaian, di mana kuasa politik Bajau dan Dusun tidak dapat dicabar oleh suku kaum lain.

Oleh itu, berdasarkan beberapa siri pilihan raya di Kota Belud telah mencatatkan bahawa suku kaum Iranun  hanya berpeluang menjadi Wakil Rayat melalui pilihan raya di Usukan dan Tempasuk dalam tempoh yang tidak lama serta silih berganti antara Bajau, Suluk dan Iranun seperti yang tertera di bawah ini;

  1. Pada tahun 1983 - 1985, Tan Sri Pandikar Amin Hj Mulia, Wakil Rakyat DUN Usukan, dari Parti USNO dan pembangkang dari suku kaum Iranun.
  2. Pada tahun 1985 - 1990, Tun Datu Hj Mustapha Datu Harun, Wakil Rakyat DUN Usukan dari Parti USNO dari suku kaum Suluk dan selepas ini DUN Usukan tidak lagi menjadi rebutan antara Bajau dan Iranun.
  3. Pada tahun 1994 -  1999, Tan Sri Pandikar Amin Hj Mulia, Wakil Rakyat DUN Tempasuk dari Parti AKAR.
  4. Pada tahun 1999 - 2004, Datuk Hj Musbah Hj Jamli, Wakil Rakyat Parti UMNO dari suku kaum Bajau.
  5. Pada tahun 2004 - 2008, Tan Sri Pandikar Amin Hj Mulia, Wakil Rakyat DUN Tempasuk Parti UMNO dari suku kaum Iranun.
  6. Pada tahun 2008 - hinggalah kini, Datuk Hj Musbah Hj Jamli, DUN Tempasuk sebagai Wakil Rakyat.

Justru itu kuasa politik Iranun tidak lagi menjadi ancaman kepada suku kaum lain sama ada Dusun dan Bajau. Dalam DUN Tempasuk itu sendiri tidak lagi wujud dominasi sesuatu kaum, bahkan kawasan ini lebih terbuka sifatnya kepada ketiga-tiga kaum tersebut dan paling mudah ialah apabila dua kaum bergabung, maka kaum yang satu pasti akan menerima padahnya.

Data Pilihan Raya 2008 bagi DUN Tempasuk, menunjukkan masyarakat Iranun telah memberikan undi kepada BN 1,820, manakala PKR 2,132. Angka ini telah merisaukan BN dan menjejaskan peluang untuk orang Iranun sebagai calon pada PRU13 yang lalu. Analisis ini turut mempengaruhi keputusan pusat untuk memilih orang Iranun sebagai calon BN pada pilihan raya 2013. 

Merujuk kepada data itu, maka ianya turut menjejaskan peluang orang Iranun untuk bersaing dengan masyarakat Bajau dan Dusun bagi DUN Tempasuk. Orang Iranun kehilangan peluang ini walaupun berdasarkan formula 2-1-1 yang pernah dicetuskan sebagai persefahaman kaum dengan harapan setiap kaum memiliki wakil rakyat di setiap DUN. Formula 2-1-1 bukan lagi menjadi tuntutan sosial atau undang-undang yang wajib dipatuhi, namun ianya hanya sebagai persefahaman sekiranya masih relevan.

Hakikatnya masyarakat Iranun tidak memiliki peluang seperti kaum Bajau dan Dusun. Beberapa pandangan menjelaskan bahawa suku kaum Iranun adalah ancaman kepada Barisan Nasional, atas alasan masyarakat ini lebih cenderung kepada parti pembangkang berdasarkan sokongan masyarakat Iranun terhadap PAS khususnya di Kg. Tamau. Walau bagaimana pun hujah ini tidak boleh dijadikan sebab utama untuk menidakkan DUN Tempasuk diberikan kepada kaum Iranun.

Selain itu, ada juga pandangan bahawa amalan politik perkauman dalam BN mestilah ditinggalkan dan boleh menjejaskan peluang BN untuk menang dengan mudah. Sesiapa sahaja yang menang dalam pilihanraya dia juga adalah wakil yang diterima semua kaum dan pada masa yang sama dapat memperkukuhkan proses asimilasi antara kaum demi untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu.

Menjelang PRU14, apakah BN akan memberi peluang kepada orang Iranun dicalonkan dalam DUN Tempasuk nanti, namun orang Iranun lebih berpeluang dalam Pakatan Rakyat sebagaimana al-Fadhil Ust. Awang Laiman menjadi calon Pakatan Rakyat di DUN Tempasuk.

Tuesday, January 6, 2015

NEGARA DAKWAH:MILIK KERAJAAN SULAYMAN ‘A.S.

Bicara kali ini adalah merujuk kepada sebuah kisah dalam al-Quran Surah al-Naml yang telah meriwayat kisah Nabi Sulayman ‘a.s., iaitu sebuah kerajaan yang hebat serta mendapat keberkatan daripada Allah swt. Kerajaan Nabi Sulayman ‘a.s. merupakan suatu kerajaan besar kerana kehebatan Nabi Sulayman ‘a.s. mengurus dan mentadbir negara tersebut dengan cara bijaksana, adil dan bertertib. Baginda berupaya menguasai seluruh makhluk yang berada di muka bumi ketika itu. Kehebatan Sulayman ‘a.s. ini telah menggerunkan sesiapa sahaja sama ada kawan atau lawan, namun apa yang dipertontonkan oleh baginda ialah sifat ketaatan kepada penciptaNya, walaupun ianya memiliki sebuah kerajaan yang besar. Dalam Surah al-Naml, ayat ke 16;

             “Dan Sulayman mewarisi (pangkat kenabian dan kerajaan) Nabi Daud; dan (setelah itu) Nabi Sulayman berkata: “Wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu(yang diperlukan); sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia (dari Allah) yang jelas nyata”

Nabi Sulayman memiliki dua darajat iaitu sebagai nabi dan ketua negara, walaupun begitu, Nabi Sulayman tidak berasa angkuh serta takbur, bahkan baginda merasa rendah diri kepada penciptanya. Dalam surat baginda kepada Balqis iaitu ketua kerajaan Saba’, ayat ke 30 dan 31;

             “Sesungguhnya (surat) itu dari Sulayman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”.

Surat baginda kepada Balqis yang dimulai dengan ayat ‘Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang’, adalah merujuk kepada rasa rendah diri kepada pencipta. Nabi Sulayman telah meletakkan Allah swt sebagai tunjang kekuatan kerajaannya iaitu mengisbatkan Allah sebagai tuhan yang Esa yang sepatutnya disembah, bukannya menyerahkan diri kepada makhluk lain.

Kenapa Nabi Sulayman ‘a.s terlalu mengambil berat terhadap kerajaan Balqis?, di situ dapat dilihat bagaimana Nabi Sulayman menjadikan negaranya sebagai ‘Negara Dakwah’, iaitu mengajak manusia supaya kembali kepada pencipta iaitu Tuhan sekalian alam. Kerajaan Balqis telah mencabuli sifat kehambaannya, sehingga dia lupa kepada asal usulnya, dia alpa terhadap perjanjiannya ketika berada dalam alam roh.
Misi Nabi Sulayman ‘a.s ialah mengembalikan manusia kepada fitrah kehambaan iaitu makhluk yang dicipta oleh yang Maha Pencipta. Balqis tersasar daripada natijah insan yang bersifat hamba, sehingga Balqis dan rakyatnya mengenepikan kekuasaan Allah swt sebagai tuhan sekalian alam. Berita yang dibawa oleh burung Hudhud tentang kehebatan kerajaan Balqis iaitu sebuah kerajaan yang berada berada dalam kesesatan, dan telah menarik perhatian Nabi Sulayman ‘a.s.
Komitmen Nabi Sulayman ‘a.s menyelamatkan Balqis dan rakyatnya daripada tersesat jauh, merupakan salah satu misi rabbaniy yang diamanahkan kepada beliau sebagai utusan iaitu nubuwah. Laporan Hudhud amat menyentuh hati nurani Nabi Sulayman, lalu beliau mengambil tindakan untuk membawa kembali Balqis dan rakyat jelatanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Baginda Sulayman ‘a.s telah menulis surat kepada Balqis sebagai satu peringatan.
Surat peringatan itu dimulai dengan al-basmalah yang merujuk tentang pentauhidan Allah swt (‘Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang’). Balqis yang sedar akan kehebatan kerajaan Nabi Sulayman memilih untuk berdamai daripada berperang dengan menghantar hadiah-hadiah lumayan untuk melembutkan Nabi Sulayman agar tidak akan melanggari kerajaan beliau, ayat 35 menyatakan;
“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.
Persis hadiah tersebut tidak menarik perhatian baginda, bahkan baginda dengan tegas menempelak akan hadiah itu di hadapan utusan Balqis, ayat 36 menjelaskan;
             “Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulayman, ia (Sulayman) berkata, ‘Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu berasa bangga dengan hadiahmu”.
Nabi Sulayman ‘a.s telah menetapkan pendirian, bahawa harta bukan tututannya, bukan juga sebagai galang ganti terhadap misi nubuwah. Sulayman ‘a.s telah pun memiliki kekayaan yang besar yang tiada taranya dan yang dianugerahkan oleh Allah swt. Apa yang dipinta oleh Sulayman ‘a.s ialah Balqis dan seluruh kerajaannya mestilah beriman kepada Allah swt.
Penolakan terhadap hadiah-hadiah lumayan itu, memperlihatkan mesej sebenar Sulayman ‘a.s bukannya semata-mata politik duniawi, tetapi adalah persoalan dakwah iaitu mengajak manusia kepada keimanan yang tulus kepada Allah swt, yakni pembebasan mutlak manusia dari belenggu kesesatan dan kejahilan.  Kerana manusia apabila lupa kepada misi insaniyy, maka ianya akan tersasar daripada tujuan murni sebagai ‘khalifa’ di muka bumi yang membawa manusia kepada kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.

(ulasan ringkas daripada Tafsir Maudhuiyy)

Sunday, January 4, 2015

WACANA: USAHAWAN IRANUN BERJAYA

1 Januari 2015,  Biro Ekonomi PAGISA telah berjaya menganjurkan Wacana Usahawan Iranun Berjaya di Novotel 1Borneo, Kota Kinabalu. Wacana ini telah dirasmikan oleh Presiden iaitu Datu Matlan Datu Unjong, antara saranan beliau ialah meminta semua peserta memikirkan sesuatu yang baik untuk para usahawan dan peniaga Iranun.

Beliau juga menegaskan betapa perlunya memupuk sikap kegigihan serta budaya kekitaan antara usahawan. Selain itu, beliau mahu wacana ini dijadikan medan perbincangan serta bertukar pandangan dan berkongsi pengalaman yang akhirnya mewujudkankan satu kerjasama padu dalam kalangan usahawan dan peniaga.

Dalam wacana tersebut dua kertas kerja telah dibentangkan iaitu "Iranun: Dalam Tamadun Melayu Nusantara" oleh Sdr. Milus Hj. Abd Wahab dan "Usahawan Islam" oleh Haji Abu Aslam Hj Abdullah. Peserta yang hadir terdiri daripada para usahawan dan peniaga masyarakat Iranun serta para pegawai kerajaan seramai 22 orang.

Antara objektif wacana ini ialah;

1. Menyusun dan menyedia medan para usahawan dan ahli perniagaan Iranun berbincang untuk berkongsi maklumat.
2. Tempat memaksimakan upaya diri agar terus bermotivasi dalam mendepani cabaran semasa serta belajar merebut peluang dan mencipta ruang.
3.Ada kumpulan bermakna ada kekuatan, ada keselamatan, ada panduan, ada pengimbang agar semua ahli terus terpimpin.
4. Mewujudkan permuafakatan yang berasaskan iman dan persaudaraan dalam Islam.
5. Membina jaringan mantap dalam kalangan ahli usahawan dan peniaga.

Di akhir wacana itu, para peserta telah bersetuju untuk menubuhkan Dewan Perniagaan Iranun sebagai satu wadah menyatukan para usahawan dan peniaga. Para peserta juga turut memberikan pandangan berkaitan perlunya satu wadah khas untuk usahawan dan peniaga Iranun merujuk serta berkongsi maklumat.

TENTATIF PROGRAM

7.30     pagi    :Pendaftaran

8.00     pagi    :Bacaan Doa
                      Oleh: Ustaz Abd Wahab Siddik

8.15      pagi   :Ucapan aluan
                      Oleh: Sdr. Milus Hj Abd Wahab
                      Pengerusi Penganjur

8.30     pagi    :Ucapan Perasmian
                      Oleh: Datu Matlan Hj Datu Unjong
                      Presiden
                      Persatuan Graduan Iranun Sabah

9.00    pagi     :Slot 1
                      Tajuk: Iranun: Dalam Tamadun Melayu Nusantara.
                      Oleh: Sdr. Milus Hj Abd Wahab
                      Ketua Biro Kajian dan Penyelidikan
                      Persatuan Graduan Iranun Sabah

9.40     pagi    :Rehat/minum

10.00   pagi    :Slot 2
                      Tajuk: Keusahawanan Islam
                      Oleh: Tuan Hj Abu Aslam Hj Abdullah
                      Ketua Biro Ekonomi dan Perniagaan
                      Persatuan Graduan Iranun Sabah

10.40   pagi    :Perbincangan dan Pembentangan Resolusi
                      Dipengerusikan oleh: Sdr. Milus Hj Abd Wahab

Sunday, December 14, 2014

BICARA PUJANGGA

Di bumi ini ku bersumpah
Ku seru pujangga bermadah
Bicara Iranun di persadah
Sharif Usman bangkit lagi
Teluk Marudu jadi saksi
Di mana tertera sebuah peristiwa
Menentang durjana penjajah
Membelit maruah agama
Merata segala bangsa

Datu Mamuda jiwa merdeka
Mat sator tetap setia
Kamunta berpencak gagah
Sharif Ali penutup citra
Sebuah sejarah bangsa
Perlu ditelaah
Agar anak muda tidak derhaka
Terhadap warisan bangsanya
Membela walau di mana jua

Wahai anak muda
Lihatlah bangsamu
Tanahnya hampir berkecai
Hartanya sudah tergadai
Hidupnya separuh mamai
Jiwanya tiada nilai

Bangkitlah wahai pejuang
Jangan jadi petualang
Bangsamu semakin hilang
Dunianya kian kelam
Semangatnya hampir padam
Imannya akan karam

Nukilan: Milus Hj Abd Wahab

Wednesday, December 10, 2014

KEPIMPINAN DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT IRANUN

Apabila membicarakan kepimpinan dan perubahan, maka pembicaraan itu tidak akan terpisah dengan beberapa persoalan masyarakat yang berlaku sama ada dulu dan kini. Masyarakat Iranun kini adalah berbeza dengan masyarakat Iranun yang lampau dan begitu juga gaya berfikir mereka juga pastinya amat berbeza. Kehebatan masyarakat Iranun mendepani cabaran zaman sebelum penjajah pastinya berbeza dengan era penjajahan dan begitulah seterusnya hingga kini. Situasi ini dipengaruhi oleh aspek 'kepimpinan' dan 'perubahan' yang sentiasa berlaku sepanjang zaman.

Apa pun yang terjadi, masyarakat Iranun tidak boleh dipisahkan daripada sejarahnya sendiri. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Iranun terikat dengan pemikiran 'animisme' yang banyak bergantung penuh kepada faktor persekitaran. Mereka hidup dengan suasana ketahyulan yang melingkari pemikiran serta pembinaan watak masyarakat yang bersifat 'fata morgana'. Ketika ini masyarakat dipimpin mendewa-dewakan alam semula jadi serta memujanya sebagai satu kuasa spiritual. Keterikatan masyarakat terhadap kuasa alam telah melahirkan watak pemimpin yang bersifat mistik yang autokratik.

Setelah kedatangan Islam pemikiran masyarakat terus berubah kerana faktor kepimpinan yang turut membawa perubahan. Islam telah membebaskan pemikiran serta jiwa raga masyarakat Iranun daripada terus terbelenggu dengan kuasa alam. Perkara ini telah disebut oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya 'Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu', di mana al-Attas menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah merubah dimensi budaya serta watak Melayu itu sendiri. Perubahan yang berlaku dalam dunia Melayu ini tidak tertumpu kepada sesuatu kaum, tetapi rumpun Melayu itu sendiri termasuklah 'Iranun'. Kepimpinan Melayu yang dibina atas prinsip Islam ini telah melingkari gugusan kepulauan Melayu turut terkesan, di mana kemunculan Islam ini telah dilihat oleh Barat sebagai ancaman baru terhadap misi 'westernization'. Islam yang hadir dalam dunia masyarakat Iranun memberi impak besar terhadap kepimpinan. Perubahan secara mendadak ini dirantai dengan misi 'islamization' yang berjaya meletakkan masyarakat Iranun dalam peta alam Melayu. 

Dewasa ini masyarakat Iranun turut mengalami proses perubahan, sama ada berkaitan politik, ekonomi, pendidikan atau sosial. Oleh itu, transformasi kepimpinan perlu berlaku dalam masyarakat dengan segera agar ianya menepati watak kepimpinan masyarakat itu sendiri. Kepimpinan kini mestilah bersifat merakyat atau ummatik yang mana mampu membawa perubahan kepada masyarakat. Pemimpin itu mestilah mempunyai pandangan jauh yang boleh membaca masa depan atau bersifat futuristik. Kepimpinan juga mempunyai misi mendaulatkan masyarakat serta berupaya mengangkat martabat masyarakat dalam pelbagai bidang.

Kepimpinan mestilah memahami aspirasi masyarakat semasa tanpa melupakan sejarah silam bangsanya. Pimpinan mestilah mampu menelaah gelombang kemasyarakatan yang berlaku tanpa dirancang. Keadaan ini sudah disedari oleh Dr. Siddik Fadil dalam makalahnya 'Kepimpinan Melayu Era Perubahan', di mana beliau mengungkapkan "Dunia dewasa ini sedang mengalami pelbagai perubahan yang pesat dan dahsyat. Terlalu banyak new realities, realiti-realiti baru yang harus ditangani. Malah apa yang dinamakan masa depan itu sebenarnya sudah kita masuki". Maknanya pimpinan memiliki kualiti diri dengan menjadikan ilmu sebagai kekuatan, selain Islam sebagai tunjangnya. Masyarakat Iranun perlu keluar daripada memilih pemimpin watak jadi-jadian yang tidak berupaya mengangkat martabat masyarakat. 

Pemimpin jadi-jadian ini kerap kali terbabas daripada landasannya kerana dia tidak mampu menggalas amanah masyarakatnya apabila berhadapan cabaran yang datang dari semasa ke semasa. Dengan itu, menjadi pengikut lebih mudah daripada menjadi pemimpin, kita perlukan pemimpin yang boleh membawa perubahan secara total terhadap masyarakat.

Harapan besar kita, kepimpinan dalam masyarakat Iranun memerlukan watak tulen sebagai qudwah yang baik serta memiliki world view yang jelas. Pemimpin perubahan perlu mempersiapkan diri dengan segala disiplin keilmuan sebagai kekuatan.

Friday, December 20, 2013

CATATAN PERTEMUAN DENGAN ALLAHYARHAM DR MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BOUTY

Menyingkap kembali pertemuan dengan Allahyarham Dr. Said Ramadhan al-Bouty pada 22 November 2006. Pertemuan ini berlaku di rumah beliau, di Kota Damsyik ibu Negara Syria, ketika itu kami dalam rangka lawatan ke Syria. Semsaa di rumah beliau, kami telah diberi penjelasan oleh beliau berkaitan isu gerakan Islam semasa serta bagaimana kita mengadaptasikan diri dalam gerakan ini.

Beberapa pandangan beliau sempat saya catat semasa perbincangan ringkas di ruang tamu rumah beliau. Antara pandangannya terhadap gerakan Islam kini ialah;

·    Secara jujur beliau mengakui kurang pendedahan berkaitan gerakan Islam di Malaysia, namun apayang penting ialah gerakan Islam kini mestilah bersifat mendidik masyarakat dan jangan bersifat ekstrime.
·     Beliau menyatakan bahawai fikrah gerakan Islam di Malaysia amat baik dan dapat memahami permasalahan masyarakat, namun ianya hanya dibahaskan di peringkat muktamar dan seminar, sepatutnya gerakan dakwah mestilah berlaku secara praktikal dengan kegiatan keilmuan yang mantap, dan paling penting masjid mestilah menjadi pusat keilmuan yang utama.
·       Dalam isu hudud, beliau menjelaskan bahawa hukum hudud adalah wajib dan yang amat malang sekali bila mana orang Islam sendiri menolak hukum ini, dan paling penting ialah adanya madrasah yang memainkan peranan mendidik masyarakat memahami secara mendalam tentang keperluan hukum hudud agar perlaksanaan hukum ini dapat diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat.
·        Berkaitan demokrasi, beliau menyebut bahawa segala keputusan ditentukan oleh majoriti, namun tidak semua majoriti adalah tepat. Amerika Syarikat telah mengambil kesempatan terhadap demokrasi ini untuk membelasah negara umat Islam atas melalui undian. Demokrasi ini juga menjadi ancaman kepada keadilan sebenar dan yang lemah akan terus menerima kesannya.
·     Apabila membicarakan kebebasan agama, Dr. Ramadhan menjelaskan bahawa di negara umat Islam kegiatan agama lain tidak terancam, namun disebaliknya penganut Islam terancam di negara bukan Islam. Penguasa selalu menjadikan Islam sebagai ancaman kepada agama lain. Beginilah nasib umat Islam di seluruh dunia yang sentiasa dicurigai dan sesetengah negara menjadikan agenda utama mereka ialah menghapuskan umat Islam.
·     Hubungan gerakan Islam sedunia juga perlu dieratkan dan dimantapkan agar dakwah berlaku dengan lebih berkesan. Gerakan Islam sedunia juga mestilah membina hubungan melalui media utama seperti TV, Radio dan sebagainya.
·      Perkongsian kuasa antara orang Islam dengan bukan Islam merupakan pendekatan politik yang bijak serta dapat mengekalkan keharmonian dan perpaduan.
·     Beliau berpesan kepada semua gerakan Islam agar berhati-hati terhadap gerakan Wahabi yang mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat.


Walaupun pertemuan ini ringkas, namun perkongsian ini amat bermakna bagi meningkatkan lagi daya juang terhadap umat ini. Beliau telah syahid pada 21 Mac 2013 ketika menyampaikan kuliah di kota Damaskus, Syria, semoga roh Allahyarham Dr. Ramadhan al-Bouty ditempatkan di kalangan roh para anbiya. Alfatihah.

Wednesday, October 16, 2013

SEPINTAS AMANAT PIMPINAN MUKTAMAR NASIONAL KE 7

Menyingkap Ucapan Presiden WADAH Malaysia, Dato' Dr. Siddiq Fadzil pada Muktamar Nasional Ketujuh Wadah Pencerdasan Umat Malaysia pada kali ini memfokuskan beberapa elemen penting untuk dihayati serta difahami oleh semua ahli gerakan. Antaranya ialah Perubahan jiwa dan minda yang menekankan kepada kekuatan ilmu yang boleh membawa kepada sikap sedar dan insaf terhadap apa yang sepatutnya dilakukan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada ar-Rasul saw adalah 'Iqra' yang telah berjaya membina fikrah insaniyah serta daya intelektual tinggi yang membawa kepada revolusi kemanusiaan seterusnya menyedari hak sebagai hamba serta kehebatan pencipta. Watak manusia yang sentiasa mahukan perubahan, adalah amat perlu menguasai pelbagai disiplin ilmu untuk merubah persekitarannya tanpa melanggar sunnatullah. Fiqh perubahan serta fiqh realiti dua perkara utama yang semestinya difahami secara tuntas dalam melakukan perubahan. Fiqh awlawiyyat perlu difahami untuk merencana sesuatu agenda besar demi maslahat ummah. Kualiti kepimpinan adalah manifestasi terhadap keutuhan perubahan dan sekiranya kepimpinan tidak memiliki kekuatan ilmu, maka perubahan tidak akan dapat bertahan lama. Pembinaan watak insaniah sebagai peneraju perubahan amat penting. Zaman ar-Rasul saw adalah modul penting yang menjadi ikutan atau huswatun hasanah. Baginda memimpin kerajaan Islam selama 23 tahun dan telah berjaya melahirkan watak-watak manusia yang unggul seperti Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Abi Talib, Abdur Rahman Auf dan lain-lainnya. Selain itu, beliau juga menjelaskan isu kepelbagaian aliran pemikiran yang melingkari dunia Islam. Keadaan ini harus dilihat dari sudut positifnya yang mana akan memberi makna besar terhadap kebolehupayaan Islam dalam menanggapi fenomena pluralistik yang sudah wujud serta perlu bijaksana mengurus kepelbagaian perbezaan yang wujud dalam masyarakat. Beliau juga menyentuh secara sinis tentang sistem demokrasi terpimpin yang menjadi amalan dalam politik negara ini. Ketulenan demokrasi yang dicanang tidak juga dipatuhi sepenuhnya kerana kuasa majoriti rakyat tidak juga dihormati. Sistem pilihan raya gerrymandering atau pilihan raya akal-akalan telah mencemar kuasa rakyat sebenar. Ketelusan memaknai demokrasi oleh golongan tertentu amat mengaibkan moral pilihan raya yang tidak amanah serta jujur. Demokrasi dimanipulasi serta dieksploitasi sepenuhnya untuk kepentingan satu kuasa yang meletakkan rakyat keliru dan seterusnya tertipu. Untuk itu, politik para mursalin adalah modul terbaik yang perlu dicontohi oleh pelbagai golongan agar keadilan Islam lebih terserlah kepada rakyat sama ada Islam atau bukan Islam.

LinkWithin