SEJARAH

SEJARAH

Tuesday, January 6, 2015

NEGARA DAKWAH:MILIK KERAJAAN SULAYMAN ‘A.S.

Bicara kali ini adalah merujuk kepada sebuah kisah dalam al-Quran Surah al-Naml yang telah meriwayat kisah Nabi Sulayman ‘a.s., iaitu sebuah kerajaan yang hebat serta mendapat keberkatan daripada Allah swt. Kerajaan Nabi Sulayman ‘a.s. merupakan suatu kerajaan besar kerana kehebatan Nabi Sulayman ‘a.s. mengurus dan mentadbir negara tersebut dengan cara bijaksana, adil dan bertertib. Baginda berupaya menguasai seluruh makhluk yang berada di muka bumi ketika itu. Kehebatan Sulayman ‘a.s. ini telah menggerunkan sesiapa sahaja sama ada kawan atau lawan, namun apa yang dipertontonkan oleh baginda ialah sifat ketaatan kepada penciptaNya, walaupun ianya memiliki sebuah kerajaan yang besar. Dalam Surah al-Naml, ayat ke 16;

             “Dan Sulayman mewarisi (pangkat kenabian dan kerajaan) Nabi Daud; dan (setelah itu) Nabi Sulayman berkata: “Wahai umat manusia, kami telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung, dan kami telah diberikan serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu(yang diperlukan); sesungguhnya yang demikian ini adalah limpah kurnia (dari Allah) yang jelas nyata”

Nabi Sulayman memiliki dua darajat iaitu sebagai nabi dan ketua negara, walaupun begitu, Nabi Sulayman tidak berasa angkuh serta takbur, bahkan baginda merasa rendah diri kepada penciptanya. Dalam surat baginda kepada Balqis iaitu ketua kerajaan Saba’, ayat ke 30 dan 31;

             “Sesungguhnya (surat) itu dari Sulayman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”.

Surat baginda kepada Balqis yang dimulai dengan ayat ‘Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang’, adalah merujuk kepada rasa rendah diri kepada pencipta. Nabi Sulayman telah meletakkan Allah swt sebagai tunjang kekuatan kerajaannya iaitu mengisbatkan Allah sebagai tuhan yang Esa yang sepatutnya disembah, bukannya menyerahkan diri kepada makhluk lain.

Kenapa Nabi Sulayman ‘a.s terlalu mengambil berat terhadap kerajaan Balqis?, di situ dapat dilihat bagaimana Nabi Sulayman menjadikan negaranya sebagai ‘Negara Dakwah’, iaitu mengajak manusia supaya kembali kepada pencipta iaitu Tuhan sekalian alam. Kerajaan Balqis telah mencabuli sifat kehambaannya, sehingga dia lupa kepada asal usulnya, dia alpa terhadap perjanjiannya ketika berada dalam alam roh.
Misi Nabi Sulayman ‘a.s ialah mengembalikan manusia kepada fitrah kehambaan iaitu makhluk yang dicipta oleh yang Maha Pencipta. Balqis tersasar daripada natijah insan yang bersifat hamba, sehingga Balqis dan rakyatnya mengenepikan kekuasaan Allah swt sebagai tuhan sekalian alam. Berita yang dibawa oleh burung Hudhud tentang kehebatan kerajaan Balqis iaitu sebuah kerajaan yang berada berada dalam kesesatan, dan telah menarik perhatian Nabi Sulayman ‘a.s.
Komitmen Nabi Sulayman ‘a.s menyelamatkan Balqis dan rakyatnya daripada tersesat jauh, merupakan salah satu misi rabbaniy yang diamanahkan kepada beliau sebagai utusan iaitu nubuwah. Laporan Hudhud amat menyentuh hati nurani Nabi Sulayman, lalu beliau mengambil tindakan untuk membawa kembali Balqis dan rakyat jelatanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Baginda Sulayman ‘a.s telah menulis surat kepada Balqis sebagai satu peringatan.
Surat peringatan itu dimulai dengan al-basmalah yang merujuk tentang pentauhidan Allah swt (‘Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang’). Balqis yang sedar akan kehebatan kerajaan Nabi Sulayman memilih untuk berdamai daripada berperang dengan menghantar hadiah-hadiah lumayan untuk melembutkan Nabi Sulayman agar tidak akan melanggari kerajaan beliau, ayat 35 menyatakan;
“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.
Persis hadiah tersebut tidak menarik perhatian baginda, bahkan baginda dengan tegas menempelak akan hadiah itu di hadapan utusan Balqis, ayat 36 menjelaskan;
             “Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulayman, ia (Sulayman) berkata, ‘Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu berasa bangga dengan hadiahmu”.
Nabi Sulayman ‘a.s telah menetapkan pendirian, bahawa harta bukan tututannya, bukan juga sebagai galang ganti terhadap misi nubuwah. Sulayman ‘a.s telah pun memiliki kekayaan yang besar yang tiada taranya dan yang dianugerahkan oleh Allah swt. Apa yang dipinta oleh Sulayman ‘a.s ialah Balqis dan seluruh kerajaannya mestilah beriman kepada Allah swt.
Penolakan terhadap hadiah-hadiah lumayan itu, memperlihatkan mesej sebenar Sulayman ‘a.s bukannya semata-mata politik duniawi, tetapi adalah persoalan dakwah iaitu mengajak manusia kepada keimanan yang tulus kepada Allah swt, yakni pembebasan mutlak manusia dari belenggu kesesatan dan kejahilan.  Kerana manusia apabila lupa kepada misi insaniyy, maka ianya akan tersasar daripada tujuan murni sebagai ‘khalifa’ di muka bumi yang membawa manusia kepada kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.

(ulasan ringkas daripada Tafsir Maudhuiyy)

Sunday, January 4, 2015

WACANA: USAHAWAN IRANUN BERJAYA

1 Januari 2015,  Biro Ekonomi PAGISA telah berjaya menganjurkan Wacana Usahawan Iranun Berjaya di Novotel 1Borneo, Kota Kinabalu. Wacana ini telah dirasmikan oleh Presiden iaitu Datu Matlan Datu Unjong, antara saranan beliau ialah meminta semua peserta memikirkan sesuatu yang baik untuk para usahawan dan peniaga Iranun.

Beliau juga menegaskan betapa perlunya memupuk sikap kegigihan serta budaya kekitaan antara usahawan. Selain itu, beliau mahu wacana ini dijadikan medan perbincangan serta bertukar pandangan dan berkongsi pengalaman yang akhirnya mewujudkankan satu kerjasama padu dalam kalangan usahawan dan peniaga.

Dalam wacana tersebut dua kertas kerja telah dibentangkan iaitu "Iranun: Dalam Tamadun Melayu Nusantara" oleh Sdr. Milus Hj. Abd Wahab dan "Usahawan Islam" oleh Haji Abu Aslam Hj Abdullah. Peserta yang hadir terdiri daripada para usahawan dan peniaga masyarakat Iranun serta para pegawai kerajaan seramai 22 orang.

Antara objektif wacana ini ialah;

1. Menyusun dan menyedia medan para usahawan dan ahli perniagaan Iranun berbincang untuk berkongsi maklumat.
2. Tempat memaksimakan upaya diri agar terus bermotivasi dalam mendepani cabaran semasa serta belajar merebut peluang dan mencipta ruang.
3.Ada kumpulan bermakna ada kekuatan, ada keselamatan, ada panduan, ada pengimbang agar semua ahli terus terpimpin.
4. Mewujudkan permuafakatan yang berasaskan iman dan persaudaraan dalam Islam.
5. Membina jaringan mantap dalam kalangan ahli usahawan dan peniaga.

Di akhir wacana itu, para peserta telah bersetuju untuk menubuhkan Dewan Perniagaan Iranun sebagai satu wadah menyatukan para usahawan dan peniaga. Para peserta juga turut memberikan pandangan berkaitan perlunya satu wadah khas untuk usahawan dan peniaga Iranun merujuk serta berkongsi maklumat.

TENTATIF PROGRAM

7.30     pagi    :Pendaftaran

8.00     pagi    :Bacaan Doa
                      Oleh: Ustaz Abd Wahab Siddik

8.15      pagi   :Ucapan aluan
                      Oleh: Sdr. Milus Hj Abd Wahab
                      Pengerusi Penganjur

8.30     pagi    :Ucapan Perasmian
                      Oleh: Datu Matlan Hj Datu Unjong
                      Presiden
                      Persatuan Graduan Iranun Sabah

9.00    pagi     :Slot 1
                      Tajuk: Iranun: Dalam Tamadun Melayu Nusantara.
                      Oleh: Sdr. Milus Hj Abd Wahab
                      Ketua Biro Kajian dan Penyelidikan
                      Persatuan Graduan Iranun Sabah

9.40     pagi    :Rehat/minum

10.00   pagi    :Slot 2
                      Tajuk: Keusahawanan Islam
                      Oleh: Tuan Hj Abu Aslam Hj Abdullah
                      Ketua Biro Ekonomi dan Perniagaan
                      Persatuan Graduan Iranun Sabah

10.40   pagi    :Perbincangan dan Pembentangan Resolusi
                      Dipengerusikan oleh: Sdr. Milus Hj Abd Wahab

Sunday, December 14, 2014

BICARA PUJANGGA

Di bumi ini ku bersumpah
Ku seru pujangga bermadah
Bicara Iranun di persadah
Sharif Usman bangkit lagi
Teluk Marudu jadi saksi
Di mana tertera sebuah peristiwa
Menentang durjana penjajah
Membelit maruah agama
Merata segala bangsa

Datu Mamuda jiwa merdeka
Mat sator tetap setia
Kamunta berpencak gagah
Sharif Ali penutup citra
Sebuah sejarah bangsa
Perlu ditelaah
Agar anak muda tidak derhaka
Terhadap warisan bangsanya
Membela walau di mana jua

Wahai anak muda
Lihatlah bangsamu
Tanahnya hampir berkecai
Hartanya sudah tergadai
Hidupnya separuh mamai
Jiwanya tiada nilai

Bangkitlah wahai pejuang
Jangan jadi petualang
Bangsamu semakin hilang
Dunianya kian kelam
Semangatnya hampir padam
Imannya akan karam

Nukilan: Milus Hj Abd Wahab

Wednesday, December 10, 2014

KEPIMPINAN DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT IRANUN

Apabila membicarakan kepimpinan dan perubahan, maka pembicaraan itu tidak akan terpisah dengan beberapa persoalan masyarakat yang berlaku sama ada dulu dan kini. Masyarakat Iranun kini adalah berbeza dengan masyarakat Iranun yang lampau dan begitu juga gaya berfikir mereka juga pastinya amat berbeza. Kehebatan masyarakat Iranun mendepani cabaran zaman sebelum penjajah pastinya berbeza dengan era penjajahan dan begitulah seterusnya hingga kini. Situasi ini dipengaruhi oleh aspek 'kepimpinan' dan 'perubahan' yang sentiasa berlaku sepanjang zaman.

Apa pun yang terjadi, masyarakat Iranun tidak boleh dipisahkan daripada sejarahnya sendiri. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Iranun terikat dengan pemikiran 'animisme' yang banyak bergantung penuh kepada faktor persekitaran. Mereka hidup dengan suasana ketahyulan yang melingkari pemikiran serta pembinaan watak masyarakat yang bersifat 'fata morgana'. Ketika ini masyarakat dipimpin mendewa-dewakan alam semula jadi serta memujanya sebagai satu kuasa spiritual. Keterikatan masyarakat terhadap kuasa alam telah melahirkan watak pemimpin yang bersifat mistik yang autokratik.

Setelah kedatangan Islam pemikiran masyarakat terus berubah kerana faktor kepimpinan yang turut membawa perubahan. Islam telah membebaskan pemikiran serta jiwa raga masyarakat Iranun daripada terus terbelenggu dengan kuasa alam. Perkara ini telah disebut oleh Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam bukunya 'Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu', di mana al-Attas menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah merubah dimensi budaya serta watak Melayu itu sendiri. Perubahan yang berlaku dalam dunia Melayu ini tidak tertumpu kepada sesuatu kaum, tetapi rumpun Melayu itu sendiri termasuklah 'Iranun'. Kepimpinan Melayu yang dibina atas prinsip Islam ini telah melingkari gugusan kepulauan Melayu turut terkesan, di mana kemunculan Islam ini telah dilihat oleh Barat sebagai ancaman baru terhadap misi 'westernization'. Islam yang hadir dalam dunia masyarakat Iranun memberi impak besar terhadap kepimpinan. Perubahan secara mendadak ini dirantai dengan misi 'islamization' yang berjaya meletakkan masyarakat Iranun dalam peta alam Melayu. 

Dewasa ini masyarakat Iranun turut mengalami proses perubahan, sama ada berkaitan politik, ekonomi, pendidikan atau sosial. Oleh itu, transformasi kepimpinan perlu berlaku dalam masyarakat dengan segera agar ianya menepati watak kepimpinan masyarakat itu sendiri. Kepimpinan kini mestilah bersifat merakyat atau ummatik yang mana mampu membawa perubahan kepada masyarakat. Pemimpin itu mestilah mempunyai pandangan jauh yang boleh membaca masa depan atau bersifat futuristik. Kepimpinan juga mempunyai misi mendaulatkan masyarakat serta berupaya mengangkat martabat masyarakat dalam pelbagai bidang.

Kepimpinan mestilah memahami aspirasi masyarakat semasa tanpa melupakan sejarah silam bangsanya. Pimpinan mestilah mampu menelaah gelombang kemasyarakatan yang berlaku tanpa dirancang. Keadaan ini sudah disedari oleh Dr. Siddik Fadil dalam makalahnya 'Kepimpinan Melayu Era Perubahan', di mana beliau mengungkapkan "Dunia dewasa ini sedang mengalami pelbagai perubahan yang pesat dan dahsyat. Terlalu banyak new realities, realiti-realiti baru yang harus ditangani. Malah apa yang dinamakan masa depan itu sebenarnya sudah kita masuki". Maknanya pimpinan memiliki kualiti diri dengan menjadikan ilmu sebagai kekuatan, selain Islam sebagai tunjangnya. Masyarakat Iranun perlu keluar daripada memilih pemimpin watak jadi-jadian yang tidak berupaya mengangkat martabat masyarakat. 

Pemimpin jadi-jadian ini kerap kali terbabas daripada landasannya kerana dia tidak mampu menggalas amanah masyarakatnya apabila berhadapan cabaran yang datang dari semasa ke semasa. Dengan itu, menjadi pengikut lebih mudah daripada menjadi pemimpin, kita perlukan pemimpin yang boleh membawa perubahan secara total terhadap masyarakat.

Harapan besar kita, kepimpinan dalam masyarakat Iranun memerlukan watak tulen sebagai qudwah yang baik serta memiliki world view yang jelas. Pemimpin perubahan perlu mempersiapkan diri dengan segala disiplin keilmuan sebagai kekuatan.

Friday, December 20, 2013

CATATAN PERTEMUAN DENGAN ALLAHYARHAM DR MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BOUTY

Menyingkap kembali pertemuan dengan Allahyarham Dr. Said Ramadhan al-Bouty pada 22 November 2006. Pertemuan ini berlaku di rumah beliau, di Kota Damsyik ibu Negara Syria, ketika itu kami dalam rangka lawatan ke Syria. Semsaa di rumah beliau, kami telah diberi penjelasan oleh beliau berkaitan isu gerakan Islam semasa serta bagaimana kita mengadaptasikan diri dalam gerakan ini.

Beberapa pandangan beliau sempat saya catat semasa perbincangan ringkas di ruang tamu rumah beliau. Antara pandangannya terhadap gerakan Islam kini ialah;

·    Secara jujur beliau mengakui kurang pendedahan berkaitan gerakan Islam di Malaysia, namun apayang penting ialah gerakan Islam kini mestilah bersifat mendidik masyarakat dan jangan bersifat ekstrime.
·     Beliau menyatakan bahawai fikrah gerakan Islam di Malaysia amat baik dan dapat memahami permasalahan masyarakat, namun ianya hanya dibahaskan di peringkat muktamar dan seminar, sepatutnya gerakan dakwah mestilah berlaku secara praktikal dengan kegiatan keilmuan yang mantap, dan paling penting masjid mestilah menjadi pusat keilmuan yang utama.
·       Dalam isu hudud, beliau menjelaskan bahawa hukum hudud adalah wajib dan yang amat malang sekali bila mana orang Islam sendiri menolak hukum ini, dan paling penting ialah adanya madrasah yang memainkan peranan mendidik masyarakat memahami secara mendalam tentang keperluan hukum hudud agar perlaksanaan hukum ini dapat diterima oleh pelbagai lapisan masyarakat.
·        Berkaitan demokrasi, beliau menyebut bahawa segala keputusan ditentukan oleh majoriti, namun tidak semua majoriti adalah tepat. Amerika Syarikat telah mengambil kesempatan terhadap demokrasi ini untuk membelasah negara umat Islam atas melalui undian. Demokrasi ini juga menjadi ancaman kepada keadilan sebenar dan yang lemah akan terus menerima kesannya.
·     Apabila membicarakan kebebasan agama, Dr. Ramadhan menjelaskan bahawa di negara umat Islam kegiatan agama lain tidak terancam, namun disebaliknya penganut Islam terancam di negara bukan Islam. Penguasa selalu menjadikan Islam sebagai ancaman kepada agama lain. Beginilah nasib umat Islam di seluruh dunia yang sentiasa dicurigai dan sesetengah negara menjadikan agenda utama mereka ialah menghapuskan umat Islam.
·     Hubungan gerakan Islam sedunia juga perlu dieratkan dan dimantapkan agar dakwah berlaku dengan lebih berkesan. Gerakan Islam sedunia juga mestilah membina hubungan melalui media utama seperti TV, Radio dan sebagainya.
·      Perkongsian kuasa antara orang Islam dengan bukan Islam merupakan pendekatan politik yang bijak serta dapat mengekalkan keharmonian dan perpaduan.
·     Beliau berpesan kepada semua gerakan Islam agar berhati-hati terhadap gerakan Wahabi yang mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat.


Walaupun pertemuan ini ringkas, namun perkongsian ini amat bermakna bagi meningkatkan lagi daya juang terhadap umat ini. Beliau telah syahid pada 21 Mac 2013 ketika menyampaikan kuliah di kota Damaskus, Syria, semoga roh Allahyarham Dr. Ramadhan al-Bouty ditempatkan di kalangan roh para anbiya. Alfatihah.

Wednesday, October 16, 2013

SEPINTAS AMANAT PIMPINAN MUKTAMAR NASIONAL KE 7

Menyingkap Ucapan Presiden WADAH Malaysia, Dato' Dr. Siddiq Fadzil pada Muktamar Nasional Ketujuh Wadah Pencerdasan Umat Malaysia pada kali ini memfokuskan beberapa elemen penting untuk dihayati serta difahami oleh semua ahli gerakan. Antaranya ialah Perubahan jiwa dan minda yang menekankan kepada kekuatan ilmu yang boleh membawa kepada sikap sedar dan insaf terhadap apa yang sepatutnya dilakukan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada ar-Rasul saw adalah 'Iqra' yang telah berjaya membina fikrah insaniyah serta daya intelektual tinggi yang membawa kepada revolusi kemanusiaan seterusnya menyedari hak sebagai hamba serta kehebatan pencipta. Watak manusia yang sentiasa mahukan perubahan, adalah amat perlu menguasai pelbagai disiplin ilmu untuk merubah persekitarannya tanpa melanggar sunnatullah. Fiqh perubahan serta fiqh realiti dua perkara utama yang semestinya difahami secara tuntas dalam melakukan perubahan. Fiqh awlawiyyat perlu difahami untuk merencana sesuatu agenda besar demi maslahat ummah. Kualiti kepimpinan adalah manifestasi terhadap keutuhan perubahan dan sekiranya kepimpinan tidak memiliki kekuatan ilmu, maka perubahan tidak akan dapat bertahan lama. Pembinaan watak insaniah sebagai peneraju perubahan amat penting. Zaman ar-Rasul saw adalah modul penting yang menjadi ikutan atau huswatun hasanah. Baginda memimpin kerajaan Islam selama 23 tahun dan telah berjaya melahirkan watak-watak manusia yang unggul seperti Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Abi Talib, Abdur Rahman Auf dan lain-lainnya. Selain itu, beliau juga menjelaskan isu kepelbagaian aliran pemikiran yang melingkari dunia Islam. Keadaan ini harus dilihat dari sudut positifnya yang mana akan memberi makna besar terhadap kebolehupayaan Islam dalam menanggapi fenomena pluralistik yang sudah wujud serta perlu bijaksana mengurus kepelbagaian perbezaan yang wujud dalam masyarakat. Beliau juga menyentuh secara sinis tentang sistem demokrasi terpimpin yang menjadi amalan dalam politik negara ini. Ketulenan demokrasi yang dicanang tidak juga dipatuhi sepenuhnya kerana kuasa majoriti rakyat tidak juga dihormati. Sistem pilihan raya gerrymandering atau pilihan raya akal-akalan telah mencemar kuasa rakyat sebenar. Ketelusan memaknai demokrasi oleh golongan tertentu amat mengaibkan moral pilihan raya yang tidak amanah serta jujur. Demokrasi dimanipulasi serta dieksploitasi sepenuhnya untuk kepentingan satu kuasa yang meletakkan rakyat keliru dan seterusnya tertipu. Untuk itu, politik para mursalin adalah modul terbaik yang perlu dicontohi oleh pelbagai golongan agar keadilan Islam lebih terserlah kepada rakyat sama ada Islam atau bukan Islam.

Saturday, September 14, 2013

MENELUSURI TOKOH-TOKOH PEJUANG KEMERDEKAAN SABAH

Sabah sudah melalui separuh abad sebagai negeri merdeka dari cengkamaan penjajah SBUB sejak 1881 dan bebas sepenuhnya pada 1963. Sebelum Sabah menyertai pembentukan Malaysia, ianya telah diisytiharkan sebagai sebuah negara selama 15 hari iaitu merdeka daripada penjajahan 31 Ogos 1963. Makna sebagai sebuah negara adalah amat bererti buat rakyat Sabah dan di mana penjajahan selama 82 tahun sudah cukup mengajar erti jiwa hamba kepada jiwa merdeka.

Menghayati perjuangan tokoh-tokoh tempatan seperti Raja Ismail, Raja Tebuk, Datu Tating, Sharif Uthman, Raja Laut, Paduka Mat Salleh, Pak Musa, Antanom, Sagunting, Langkap, Panglima Udun, Mat Sator, Kamunta, Datu Mamuda, Datu Kedunding, Andamun, Pengiran Indera Jaya, Sharif Ali dan beberapa tokoh lain yang turut berjuang menghalang, menentang serta menghalau penjajah dari  terus berkuasa merata harta warisan rakyat jelata Sabah. Kesemua tokoh-tokoh ini membayar perjuangan mereka dengan harta, masa, tenaga, pemikiran serta nyawa.

Antara tokoh pejuang yang lebih awal merintis perjuangan menentang penjajah seperti Datu Tating yang menyerang Syarikat Hindia Timur Inggeris pada tahun 1775 di Pulau Balambangan. Beliau dengan berani menyerang British berserta para pengikut beliau yang terdiri daripada kaum Suluk dan Iranun. Tindakan Datu Tating ini menjadi pencetus terhadap penentangan di Sabah, dan juga selepas peristiwa Pulau Balambangan, Raja Ismail dan Raja Tebuk turut membantu Sultan Mahmud menyerang Belanda di Tajung Pinang, Riau Johor pada tahun 1778, selepas itu Raja Tebuk (Raja Lanoon) turut membantu Sultan Abdullah menyerang Francis Light di Seberang Perai pada tahun 1791. Manakala Sharif Uthman menentang Inggeris di Teluk Marudu sekitar tahun 1830an, dan penentangan ini diakhiri oleh Sharif Ali di Pandasan dan Ontoros anak lelaki Antanum di Tenom pada tahun 1915.

Kemerdekaan yang dinikmati oleh rakyat Sabah pada ketika ini adalah hasil pengorbanan para pejuang yang telah membayar dengan nyawa sekali. Misi perjuangan mereka adalah pembebasan secara mutlak iaitu menghalang penjajah daripada terus mengeskploitasi pemikiran rakyat serta ekonomi demi mengaut keuntungan sepenuhnya. Penjajahan secara rasmi pada tahun 1881 merupakan tindakan tegas oleh pihak penjajah agar segala aktiviti ekonomi Sabah dapat dijana semaksimanya. SBUB di bawah pimpinan Alfred Den dengan Varon Overback merupakan dua tokoh penting penjajah yang memajak Sabah daripada kesultanan Sulu. Pemajakan secara rasmi telah berlaku pada tahun 1881, dan sebelum itu penentangan orang tempatan terhadap penjajah yang bermula sekitar 1775 dalam tempoh 106 tahun barulah hasrat serta cita-cita pihak kolonial berjaya mendapatkan Sabah sepenuhnya.

Penentangan oleh Sharif Uthman sekitar 1830an di Teluk Marudu terhadap Syarikat Hindia Timur Inggeris merupakan penentangan terbesar di Sabah. Beliau bersama pengikutnya seramai lebih kurang 2,000 orang yang terdiri daripaada orang Bajau dan Iranun telah mencabar SHTI di perairan Teluk Marudu dengan menyediakan kubu bagi menghadapi serangan askar penjajah. Walau pun beliau dan pengikutnya tewas, namun semangat juang mereka yang tinggi telah meletakkan pihak penjajah dalam keadaan tertekan. Sharif Uthman telah terkorban dalam peperangan ini dan kubu mereka musnah akibat serangan bertalu-talu dengan kekuatan pihak penjajah serta kelengkapan yang mengatasi peralatan perang Sharif Uthman.

Setelah itu, pihak penjajah terus menerima tentangan hebat dari para pejuang seterusnya seperti Paduka Mat Salleh sekitar tahun 1897 hingga 1900. Tentangan yang dibuat oleh Paduka Mat Salleh memakan masa lebih kurang 3 tahun dan serangan demi serangan dilakukan terhadap kedudukan SBUB yang berpusat di Inanam, Api-Api, Pulau Gaya, Sandakan dan Ambong. SBUB juga terpaksa menghadapi tentangan berterusan daripada para pengikut Mat Salleh iaitu Mat Sator dan Datu Mamuda yang menyerang Kudat pada April 1900, serta Kamunta yang menyerang Tempasuk dan Menggatal  pada Mei 1900.

Selepas tahun 1915, SBUB berasa selesa apabila penentangan secara fizikal terhenti sehinggalah Jepun menduduki Sabah sekitar tahun 1942. Namun begitu muncul juga beberapa persatuan yang aktif dan memberi kesedaran kepada masyarakat seperti Persatuan Melayu Tawau (PMT) yang berasaskan kepada gerakan politik Islam, lahir Cawangan Persatuan Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) pada tahun 1939 di Jesselton, Tawau serta Labuan dan juga kemunculan Persatuan Barisan Pemuda (BARIP) pada tahun 1939 di Jesselton. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berpendidikan dan mereka ini telah mendapat pendedahan daripada para pejuang di Semenanjung Tanah Melayu serta Indonesia.

Kesedaran semakin memuncuk apabila Jepun menyerang segala kedudukan penjajah di Asia Tenggara pada tahun 1941. Walaupun Jepun hadir dengan sikap tegas serta dianggap zalim, namun semangat ‘Asia untuk Asia’ telah membantu memberi kesedaran kepada golongan berpendidikan. Kesannya selepas Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, pertubuhan sebelum Jepun telah bergerak semula dan juga muncul beberapa persatuan dan pertubuhan baru yang bertindak sebagai badan pendesak agar kemerdekaan diberikan kepada Sabah. Antara pertubuhan itu ialah Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PMKL) ditubuhkan pada Ogos 1946, UNKO, Ogos 1961, PASOK, Parti Demokrat, BUNAP, KONGRES, Oktober 1961 dan USNO, 24 Disember 1961.

Parti-parti politik ini telah melancarkan gerakan secara bersepadu untuk menuntut kemerdekaan Sabah, di mana USNO diketuai oleh Datu Mustapha Datu Harun, UNKO dipimpin oleh Donald Stephen, PASOK diterajui oleh G. Sundang dan beberapa pertubuhan lain mendesak supaya Sabah dibebaskan sepenuhnya dari cengkaman penjajahan. Semua persatuan ini mempunyai matlamat yang sama untuk menuntut kemerdekaan walau pun bergerak dalam persatuan masing-masing. Oleh kerana tekanan yang kuat, maka pihak kerajaan British menimbang tuntutan ini dan bersedia untuk memberi kemerdekaan kepada Sabah dan akhirnya Sabah merdeka pada 31 Ogos 1963. 

Menurut beberapa sumber, kemerdekaan Sabah juga ini dipercepatkan apabila Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mencadangkan satu  kerjasama ekonomi dan politik serantau bagi mengekang pengaruh komunis dan antara yang terlibat ialah Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Cadangan ini telah dikemukakan padda 27 Mei 1961 semasa persidangan Persatuan Wartawan di Hotel Adelphi Singapura. Selepas itu ditubuhakan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia pada 21 Julai 1961 dan diketuai oleh Donald Stephen.

Setelah kemerdekaan dicapai, maka pungutan suara yang dipantau oleh PBB di Sabah, Sarawak dan Singapura mendapati majority rakyat menyokong penubuhan Malaysia dan tarikh 16 Septembar 1963 adalah hari pembentukan Malaysia, di mana Sabah, Sarawak, Singapura dan Semenanjung Tanah Melayu bergabung menjadi satu negara. Maka diisytiharkan bahawa Hari Kemerdekaan Malaysia akan disambut setiap 31 Ogos, walau pun Hari Malaysia atau tarikh pembentukan Malaysia ialah 16 September 1963, sebagai tanda kerjasama, perpaduan, kekuatan dan perkongsian kuasa dan wilayah. Sabah dan Sarawak diberi keistimewaan dengan 20 perkara yang melindungi hak-hak rakyat Sabah yang lambat merdeka 6 tahun berbanding Semenanjung Tanah Melayu.

Kini 50 tahun sudah berlalu Sabah merdeka dalam usia setengah abad lamanya. Rakyat yang terlibat mengundi dalam pilihan raya pertama Sabah mungkin masih ada yang hidup lagi, begitu juga generasi yang lahir sebelum merdeka masih menghirup udara segar kemerdekaan ini. Namun udara kemederkaan ini amat berbeza sekali diawal Sabah merdeka. Generasi yang lahir dalam zaman merdeka ini adalah generasi dominan, mereka mentafsir kemerdekaan jauh bezanya dengan tafsiran generasi sebelum mereka.

Generasi awal menuntut kemerdekaan untuk kebebasan secara fizikal dari kuasa penjajah tanpa memikirkan kebebasan jiwa merdeka. Kemerdekaan menyeluruh cuba diterapkan dan dilaksanakan, namun kebebasan sepenuhnya sukar untuk dicapai. Agenda utama untuk membangunkan Sabah Merdeka tertumpu kepada fizikal mengindahkan bandar-bandar utama tetapi terabainya keperluan asas rakyat luar bandar. Masa 50 tahun adalah tempoh yang panjang bagi merealisasikan hasrat dan aspirasi rakyat yang sudah merdeka.


Memacu ekonomi dalam konteks merdeka, rakyat masih ketinggalan dan pencapaian serta penguasaan ekonomi sekitar 22% sahaja. Kelesuan mengangkat ekonomi bumiputra merupakan agenda ‘Lebai Pak Malang’ yang penuh dengan mimpi dan angan-angan. Mendidik rakyat sebagai usahawan ulung dan unggul tidak menjadi misi utama, bahkan rakyat diajar menjadi pengemis ekonomi dengan teori ‘Jutawan Segera’.  Keadaan ini berlaku kerana cara berfikir yang masih terikat terhadap legasi penjajah secara berterusan walaupun penjajah sudah meninggalkan bumi Sabah ini 50 tahun yang lalu. 

LinkWithin