SEJARAH

SEJARAH

Sunday, February 26, 2017

MENARA GADING PUSAT GOLONGAN INTELEKTUAL


Menjadi mahasiswa adalah satu penghormatan tetapi menjadi mahasiswa juga adalah satu tanggungjawab . Mahasiswa mempunyai maksud dan peranan yang lebih luas. Perkataan mahasiswa, terdiri daripada 2 kata iaitu maha yang bererti besar dan siswa yang bererti orang yang sedang melakukan pembelajaran. Menurut Suwono (1978), mahasiswa merupakan golongan intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang seringkali terikat dengan pelbagai syarat. Peringkat paling tinggi yang dimaksudkan adalah menara gading. Maksud penggunaan simpulan bahasa ‘menara gading’ adalah merujuk kepada universiti atau lebih dikenali sebagai institusi pengajian tinggi. Bila sahaja mendengar perkataan tersebut semestinya pandangan dan ekspektasi adalah masyarakat tinggi dan sudah tentu yang menuntut di menara gading tidak kurang juga dipandang sebagai golongan ilmuwan. Universiti adalah institusi yang diangkat tinggi oleh masyarakat di luar lingkungannya punya tarikan istimewa yang menjadikan sesiapa sahaja memiliki impian untuk menjadi warganya.

Malang sekali, menara gading kini tidak lagi dianggap sebagai pusat melahirkan ahli falsafah dan para pemikir kerana timbulnya persoalan daripada pihak luar yang menyatakan kejayaan tidak semestinya diperolehi dalam universiti. Sekiranya semua orang berfikir sedemikian, bagaimana untuk kita merealisasikan harapan negara untuk melahirkan lebih ramai golongan intelektual? Masyarakat seharusnya sedar situasi mahasiswa kini yang menggambarkan kelesuan bukanlah satu cerita rekaan. Malaysia sekarang daif dengan anak muda yang mempunyai kecerdasan intelektual atau tenaga berfikir yang berani dan kritis. Melahirkan cendekiawan muda yang bermutu tidak semudah yang disangka kerana pelbagai pengaruh luar dan dalam yang dihadapi oleh seorang mahasiswa. Berada di peringkat menara gading, setiap individu seharusnya bijak menilai baik dan buruk sesuatu perkara sebelum bertindak melakukannya serta perlu ada ketegasan dalam menjaga martabat diri.

Dalam buku yang berjudul ‘Imbasan’ hasil penulisan Hassan Ahmad, telah dinyatakan ilmu dianggap sebagai disiplin akademik, sebagai sesuatu yang elitis dan serius. Ternyata dengan ilmu, mahasiswa boleh mengetahui dan memahami ilmu secara global atau secara menyeluruh untuk membolehkan mahasiswa merenung kembali tentang hakikat hidup sebenar dan mengikuti perkembangan yang berlaku di persekitarannya untuk membina pandangan hidup yang luas dan menghindari diri daripada mangsa kejahilan dan kepalsuan atau putar belit maklumat yang kerap berlaku, bukan sahaja melalui media massa, malah juga dalam beberapa banyak buku yang dikatakan berasaskan ilmu. Tambahan pula, dalam agama Islam, setiap seorang muslim adalah diwajibkan menuntut ilmu yang tidak hanya terbatas pada ilmu akhirat saja tetapi juga tentang keduniaan. Tujuan diwajibkannya menuntut ilmu dalam Islam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melahirkan umat yang cerdas serta jauh dari kejahilan atau kebodohan.

Pada era globalisasi ini, wajarlah anak muda memfokuskan minda ke arah pembangunan diri dan negara kerana usia muda adalah proses merekayasa generasi intelektual pada masa hadapan. Negara kini kekurangan anak muda yang aktif melibatkan diri dalam gerakan mahasiswa. Tidak kurang juga yang membudayakan ilmu dalam kampus adalah amat tidak memberansangkan. Sehubungan dengan itu, salah satu langkah menangani masalah ini maka sebuah gerakan mahasiswa  iaitu Siswazah Muda ABIM Sabah atau lebih dikenali sebagai SISMA telah menganjurkan program Perkampungan Menara Gading Sabah setiap tahun dengan kerjasama daripada pihak-pihak tertentu. Hasrat ini dilaksanakan dengan meletakkan tradisi pembentukan bangsa yang mapan dan pembinaan tamadun yang tinggi. Tambahan pula, program ini bertujuan membantu mendedahkan para pelajar tentang kehidupan di kampus serta memupuk sahsiah yang tinggi dengan memiliki matlamat yang jelas dan mampu untuk membangunkan diri, keluarga dan negara berlandaskan kefahaman dan penghayatan Islam yang syumul. Melalui medium ini, SISMA juga berusaha mengubah paradigma para pelajar ke arah yang lebih positif seiring dengan arus pembangunan dan perkembangan intelektual pada hari ini serta menyemai intelektualisme bagi membudayakan ilmu dalam setiap tindakan dan perancangan untuk menghadapi zaman cabaran yang berada di hadapan.

Untuk pengetahuan semua, Siswazah Muda ABIM Sabah (SISMA) adalah organisasi bukan kerajaan (NGO) yang bernaung di bawah ABIM Sabah dan merupakan sayap kanan ABIM Sabah di mana SISMA banyak menumpukan kepada pelajar-pelajar yang masih menuntut di Sekolah Menengah, Institut Pengajian Tinggi dan para siswazah. Biro ini ditubuh khas bagi mengumpulkan lapisan generasi muda ABIM yang terdiri daripada kalangan mahasiswa dan mahasiswi di IPT mahu pun yang masih menuntut dan yang telah tamat pengajian untuk berpartisipasi secara aktif dan serius dalam aktiviti-aktiviti belia. Gerakan ini ditubuhkan khusus untuk melatih dan melahirkan siswazah muda Islam yang dinamik yang mampu menyumbangkan tenaga dalam usaha-usaha dakwah dan kebajikan dalam kalangan masyarakat khususnya dalam kalangan generasi muda di Sabah. SISMA juga berperanan melahirkan intelektual-intelektual muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan ummah dan menyokong serta mendokong ABIM untuk membina Khayra Ummah.

Tegasnya, mahasiswa harus mengubah pola pemikiran terhadap IPT serta mengubah tanggapan masyarakat dan menjadikan institusi pendidikan sebagai medan melahirkan golongan pemikir muda yang membudayakan ilmu dalam kampus. Ketahuilah bahawa menjadi mahasiswa mempunyai satu tanggungjawab besar yang perlu digalas kerana mahasiswa adalah agent of change kepada pembangunan negara.


Lampiran

Bibliophilia adalah salah satu platform untuk SISMA membudayakan ilmu.

Barisan penggerak Perkampungan Menara Gading Sabah 2017.
Oleh 
Nurul 'Ain Alwani Milus

No comments:

Post a Comment

LinkWithin