SEJARAH

SEJARAH

Monday, July 23, 2012

MISI ISLAMISASI KE CONSTANTINOPLE (siri III)

Zaman Khalifah Ar-Rasiyydin

Setelah kewafatan Nabi SAW pada 10H, pemerintahan Islam Madinah diterajui oleh empat orang sahabat baginda yang tersohor iaiatu, Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, Uthman Ibn Affan dan Ali Abu Talib. Apabila Abu bakar as-Siddiq mengambilalih sebagai khalifah, beliau telah menyelesaikan beberapa masalah yang timbul seperti ‘Peristiwa Bani Sahidah’ iaitu sekumpulan kaum Ansar yang cuba mengambilalih pentadbiran kerajaan Islam Madinah, dan isu ‘Perang Ridda’. Dalam keadaan yang mencabar ini, Abu Bakar as-Siddiq berjaya juga mententeramkan keadaan dan meluaskan lagi pengaruh Islam ke Iraq.

Selepas kewafatan Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Khattab telah mengambilalih pentadbiran kerajaan Islam Madinah, dan beliau telah meluaskan lagi pemerintahannya hingga ke Mesir dan Syria. Tindakan Saidina Umar ini menawan Mesir dan Syria adalah satu laluan mudah untuk umat Islam menghamipiri kota Constantinople. Sedangkan pada ketika itu Islam memiliki kekuatan tentera serta panglima-panglima yang terkenal seperti Khalid al-Walid dan Abu Ayub al-Ansari. Namun Saidina Umar tidak pun menggerakkan tenteranya menuju Constantinople.

Kerajaan Bani Umayyah

Berdasarkan kepada hadis tersebut, maka para sahabat berlumba-lumba membuka Constantinople bagi mendapatkan darjat tertinggi dalam Islam. Syaidina Umar sendiri menaruh hajat terhadap pembukaan kota ini, namun baginda sendiri tidak berkesempatan. Cita-cita pembukaan kota Constantinople diteruskan oleh Mu’awiyah Abu sufyan. Pada tahun 50H, Mu’awiyah telah menyediakan satu pasukan tentera yang dipimpin oleh Busr bin Artah dan Sufyan bin Awf al-Azdi ke Byzantine dan Fadalah bin ‘Ubaydillah al-Ansari di bahagian laut untuk menyerang kota Constantinople. (SahrulAzmi Sidek:2012:92).

Sebelum itu, Abu Ubaidah telah melaksanakan misi ke atas beberapa empayar Rom semasa pemerintaahan Syadina Umar al-Khattab. Beberapa kota terpenting yang berada di bawah empayar Rom telah dibuka semula oleh Abu Ubaidah, dan antaranya ialah Damsyik yang diperintah oleh Raja Jabalah. Ketika Abu Ubaidah menghampiri kota ini, Panglima tenteran Rom Hiraqla telah membantu Raja Jabalah, namun mereka tidak dapat menghalang kemaraan tentera Islam, dan selepas itu menawan kota Baisan, Hims dan kota Aleppo serta Atakiah, (Abdul Latip Talib: 2009:248,249,283,320,321). Tindakan Abu Ubaidah ini merupakan rintis awal terhadap semangat Umat Islam untuk membuka kota Constantinople.

Keghairan umat Islam menawan Constantinople amat tinggi, kerana beberapa bandar utama serta tamadun lain sudah berada dalam penguasaan Islam. Parsi sebuah empayar terbesar juga telah menerima Islamisasi. Dan begitu juga Damsyik atau Syria sudah menjadi pusat pentadbiran kerajaan Bani Umayah yang mmenghubungkan antara Eropah Asia Barat atau Negara-negara Arab.

Kerajaan Bani Abbasiyyah

Setelah kejatuhan kerajaan Bani Umayyah, maka kerajaan Bani Abasiyyah yang telah mengambilalih kuasa tersebut melalui gerakan keluarga Abbas. Gerakan ini dipelopori oleh beberapa kumpulan yang lahir daripada perpecahan tentera Saidina Ali melalui perang Siffin serta Majlis Tahkim. Melalui majlis itu wujud satu kumpulan baru yang dikenali sebagai kumpulan al-Khawarij.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin