SEJARAH

SEJARAH

Monday, October 18, 2010

Ucapan Dasar Tun Datu Mustapha Pada Perhimpunan Agong USNO Ke 21 (28 - 29 November 1987: Berkaitan Kemasukan UMNO Ke Sabah) (Siri 3)Datuk Pengerusi, tuan-tuan dan paun-puan para hadirin yang saya hormati sekalian.

Dengan penjelasan saya itu tadi, di manakah yang betul? Saya campur di dalam pilihanrayapun salah, dan saya tidak campur juga salah. Oleh yang demikian, saya serahkan perkara ini ke atas kebijaksanaan dan pertimbangan tuan-tuan dan puan-puan.

Datuk Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan yang saya hormati sekalian.

Di sini, saya ingin berpesan dan memberi ingatan ddi dalam soal ini hendaklah ditimbang, dikaji dan ditapis sedalam-dalamnya sama ada keputusan Bahagian, Cawangan dan ahli-ahli UMNO mengatakan bersetuju atau tidak atas rancanngan percantuman dua parti itu. Dan tidak payah para perwakilan bertanya kepada saya, sama ada baik atau tidak, manakala terwujudnya. Jawapan saya, tidaklah boleh mengatakan baik atau tidak kerana perkara ini kita semuanya belum ketahui dan merasainya sebab belum berlaku. Tetapi, pada hakikatnya, adalah baik untuk perpaduan Bumiputra khasnya dan rakyat Malaysia, amnya.

Datuk Pengerusi Majlis, sebelum saya mengakhiri kata-kata saya ini, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Datuk Pengerusi. Ahli-Ahli Majlis Tertinggi USNO, Ahli-Ahli Yang Berhormat, Pergerakan Pemuda USNO, Pergerakan Wanita USNO, para pemerhati USNO dari keseluruhan Bahagian, para pemerhati seterusnya pada hadirin yang dihormati sekelian amnya dan Y.A.B. Datuk Presiden UMNO yang sudi dan bermurah hati menghantar Yang Berhormat Encik Anwar Ibrahim, yang telah bersusahpayah sama ada datangnya dari jauh mahupun dekat kerana menghadiri ke Majlis Mesyuarat Perhimpunan Agung Tergempar pada hari ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya ke atas kita keseluruhannya, negeri kita Sabah, khasnya dan negara kita Malaysia, amnya.

Sekian.
Wabiluallahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin